051-pikieta-oswiata-mniejszosci-fot.MPaluszkiewiczW czwartek 17 marca 2016 roku przy gmachu Samorządu m. Wilna odbył się wiec protestacyjny przeciwko nacjonalistycznej i dyskryminującej polityce obecnych władz miasta Wilna wobec oświaty mniejszości narodowych.

 Tysiąc osób zgromadziło się na placu Europy przed gmachem samorządu stołecznego, by stanąć w obronie zagrożonych degradacją bądź likwidacją wileńskich szkół mniejszości narodowych.

 Wiec odbył się 17 marca nieprzypadkowo, bo jak przypomniała Renata Cytacja z Forum Rodziców Szkół Polskich na Litwie, dokładnie przed 5 laty – 17 marca 2011 roku – weszła w życie nieprzychylna dla szkolnictwa mniejszości narodowych ustawa o oświacie. „Pięć lat wychodzimy na ulice. Nas było dużo – 10 tys. osób przed Sejmem, 4 tys. przy Rządzie. Niejednokrotnie organizowaliśmy mniejsze akcje. Dzisiaj nas jest tysiąc. Czego jeszcze brakuje? Żebyśmy, my, rodzice, przykuli się do kaloryferów w szkołach?” – pytała retorycznie Cytacka.

 Danuta Narbut, przewodnicząca Forum Rodziców Miasta Wilna, zaznaczyła, że zwlekanie władz w spawie akredytacji szkół mniejszości narodowych można odbierać jako dyskryminację, łamanie praw człowieka, a nawet presję psychologiczną. „Politycy muszą zrozumieć, że my, rodzice i nasze dzieci, tworzymy przyszłość szkoły. Bądźmy siłą dzisiaj, bądźmy siłą jutro, bądźmy siłą zawsze” – mówiła Narbut.

 Na wiecu wypowiadali się przedstawiciele zagrożonych degradacją placówek oświatowych, między innymi z wciąż czekającej na akredytację Szkoły Średniej im. Wł. Syrokomli oraz  Szkoły Średniej im. J. Lelewela na Antokolu, która nie została jeszcze akredytowana i którą władze Wilna zamierzają pozbawić budynku i przenieść do innej dzielnicy.

 Organizatorzy wiecu – Forum Rodziców Szkół Polskich na Litwie, Komitety Obrony Szkół Mniejszości Narodowych oraz Komitety Strajkowe Szkół Mniejszości Narodowych – zapowiedzieli  kolejny wiec w obronie oświaty mniejszości narodowych, który odbędzie się 22 marca o godz. 15.00 przy gmachu Ambasady USA w Wilnie.

 „To jest ważna decyzja rodziców, bo nie może być takiej sytuacji, że po naszym wejściu do NATO, Unii Europejskiej, prawa mniejszości narodowych na Litwie zostały bardzo rażąco ograniczone. Będziemy o tym stanowczo mówili też przedstawicielom krajów demokracji zachodniej, że w naszym kraju mamy do czynienia z dyskryminacją rdzennej ludności polskiej i wszystkich mniejszości narodowych” – powiedział lider AWPL, europoseł Waldemar Tomaszewski. – „Nigdy nie zgodzimy się na niszczenie szkół rdzennych mieszkańców Wilna. Na pewno będziemy przeprowadzali jeszcze większe akcje, na pewno zwyciężymy. Tak nam dopomóż Bóg!”

  1. Kolejny wiec w celu obrony uciskanego szkolnictwa mniejszości narodowych odbędzie się 22 marca o godz. 15.00 przy Ambasadzie USA w Wilnie.
    „USA są uważane za największego i najbardziej wpływowego obrońcę i gwaranta wartości demokratycznych i praw człowieka na świecie” – decyzję o zorganizowaniu pikiety przy amerykańskiej placówce dyplomatycznej tłumaczą organizatorzy wiecu. Przedstawiciele polskiej społeczności oświadczyli, że, jeśli dotychczasowe protesty nie przyniosą pożądanego efektu, będą organizowane następne.

  2. Wstyd dla władz Polski że nie potrafią skutecznie pomóc w takiej sprawie. Inne szanujące się państwo pomagałoby swoim rodakom tak solidnie, że aż do rozwiązania problemów. A tu podskakuje taka Litwa, która cała jest o wielkości średniego województwa. Naprawdę ciężko to zrozumieć.

  3. Nigdy nie zgodzimy się na niszczenie szkół rdzennych mieszkańców Wilna. Na pewno zwyciężymy!! – to są słowa godne Polaków! Brawo Wilniucy!

Comments are closed.