Akcja humanitarna „Wielkanocna Paczka dla Rodaków w Ukrainie” Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” stała się wyrazem empatii, szczodrości i wielkiego serca Polaków.

Ponad 4 tysiące paczek pojedzie na Ukrainę stanowiąc symbol naszej pamięci o rodakach pozostających w kraju dotkniętym brutalną rosyjską agresją. Dzisiaj partia 45 paczek przekazana została na rzecz Parafii Rzymsko-Katolickiej Świętego Bartłomieja Apostoła w Drohobyczu. To odpowiedź na apel księdza Mirosława Lecha, który zwrócił się w imieniu parafian o taką właśnie pomoc do Wspólnoty Polskiej.

Oto list księdza Mirosława skierowany do Wspólnoty Polskiej:

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

W związku ze zbliżającymi się świętami Zmartwychwstania Pańskiego, zwracam się w imieniu parafian naszego miasta Drohobycz i okolicznych wsi, z prośbą o udzielenie nam 50 paczek żywnościowych.

Od chwili rozpoczęcia wojny w Ukrainie 24 lutego 2022 roku, nasi parafianie, mieszkańcy miast i wiosek, przyjęli w swoich domach uchodźców ze wschodnich terenów Ukrainy, objętych działaniami wojennymi. Miejscowe władze samorządowe lokują uchodźców w szkołach.

W obliczu takich wyzwań, każdy musi się odpowiednio zachować w sytuacji, w której się znalazł. Dostosowując się do tych warunków staramy się, aby proszący i potrzebujący otrzymali pomoc. Głodni, nadzy, chorzy, ludzie bez dachu nad głową, powinni w chrześcijańskim świecie spotkać udzielającego pomocy Brata lub Siostrę.

Szczęść Boże Wam wszystkim!

ks. Mirosław Lech administrator

Źródło: Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” (wspolnotapolska.org.pl)