W Domu Kultury Polskiej w Wilnie odbyło się dziś tradycyjne przedświąteczne spotkanie opłatkowe Związku Polaków na Litwie (ZPL) – największej i sztandarowej polskiej organizacji społecznej na Litwie.

Zebranych na sali aktywnych działaczy polskiego środowiska na Litwie, licznych przyjaciół i sympatyków organizacji oraz gości przywitali wiceprezesi ZPL – Edyta Tamošiūnaitė i Edward Trusewicz, którzy wspólnie poprowadzili uroczystość.

„Przed rokiem gromadziliśmy się na tej sali, przed wejściem skanując kod QR. Dzisiaj sytuacja jest już inna, niemniej jednak przed nami, Polakami na Litwie, wciąż jest wiele wyzwań niezwiązanych z pandemią. Wyrażamy przekonanie, że wszelkie trudności i przeszkody jesteśmy w stanie pokonać razem. Razem jesteśmy w stanie należycie pielęgnować naszą tożsamość i rozwijać polskość na tej ziemi” – powiedziała Edyta Tamošiūnaitė.

Przesłanie to, jak wskazał Trusewicz, „za Państwa pośrednictwem leci dzisiaj zarówno do kół ZPL na Wileńszczyźnie, gdzie stanowimy zwarte skupisko, ale również tam, gdzie działają struktury ZPL, zetpeelowcy poza Wileńszczyzną”.

„Mijający rok był nacechowany prężną działalnością ZPL. Przyczyniło się do tego wiele osób. Za tę aktywną działalność pragniemy Państwu bardzo gorąco podziękować” – powiedział wiceprezes ZPL.

Łączenie wszystkich Polaków

„Mam wielki zaszczyt przemówić do Państwa w ten wieczór opłatkowy – na tradycyjnej imprezie Związku Polaków na Litwie, łączącej wszystkich liderów naszej polskiej społeczności, którą zapoczątkował wieloletni prezes Michał Mackiewicz” – witając zetpeelowców i gości powiedział prezes ZPL i AWPL Waldemar Tomaszewski. Mówiąc o ZPL jako o sztandarowej organizacji, podkreślił, że jest to „nie tylko struktura mocno łącząca Polaków na Litwie, ale też jest ideą, czyli poprzez organizację mamy przewodnią idęę łączenie wszystkich Polaków”.

Podsumowując kończący się rok, Tomaszewski powiedział, że docenieniem działań organizacji i wszystkich jej członków jest wybór dwóch przedstawicieli ZPL na piastowanie ważnych dla Polonii świata funkcji – w tym roku Jarosław Narkiewicz został prezesem Rady Polonii Świata, a Edward Trusewicz – prezesem Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych. „Ich nominacja to pochodnia waszej pracy. Każdy w tym widzi cząstkę własnego wysiłku” – mówił.

Najważniejsze dokonane inicjatywy

Do najważniejszych inicjatyw ZPL, jak wskazał szef tej organizacji, należy pomyślnie przeprowadzony Społeczny Spis Ludności Polskiej na Wileńszczyźnie. „Musimy wiedzieć, ile nas jest, i musimy przyczynić się ku temu, ażeby nas nie pomniejszano – zaznaczył. – I właśnie społeczny spis ludności – ogromne wyzwanie – pokazał, że jest nas o kilkanaście procentów więcej, a w 13 gminach nawet do 20 proc. więcej, niż podają oficjalne statystyki”.

Mijający rok był też pracowity dla oddziałów i kół ZPL ze względu na organizowanie wielu wydarzeń patriotyczno-historycznych i kulturalnych. Do sztandarowych imprez należą m.in. obchody rocznicy Bitwy Warszawskiej w Zułowie, tradycyjny Rodzinny Zlot Turystyczny AWPL-ZPL, szeroko zakrojone obchody rocznicy wybuchu operacji „Ostra Brama” czy majowa Parada Polskości. W tym roku uroczyście obchodzono też 155. rocznicę urodzin marszałka Józefa Piłsudskiego oraz po raz pierwszy zorganizowano obchody kwietniowej rocznicy wyzwolenia Wilna od bolszewików. „Staramy się organizować takie imprezy, aby przybliżyć wydarzenia historyczne dla młodego pokolenia” – podkreślił Tomaszewski.

Dodał też, że ważnym elementem działalności ZPL są festyny kultury polskiej, odbywające się na terenach wszystkich oddziałów organizacji. A jednym z tegorocznych wyzwań organizacyjnych było też zorganizowanie w Wilnie w dniach 15-18 września Zjazdu Rady Polonii Świata – największej imprezy polonijnej na całym świecie.

Mówiąc o organizowanych przedsięwzięciach Tomaszewski podziękował dla wszystkich związkowców za wykonywaną przez nich ogromną pracę społeczną.

Plany na przyszłość

A przedstawiając plany na przyszły rok, podkreślił, że wielkim wyzwaniem będzie kampania wyborcza w marcowych wyborach samorządowych. „Czemu te wybory są dla nas arcyważne? Każda batalia wyborcza jest ważna. Ona pokazuje naszą jedność i solidarność. Posiadanie swoich przedstawicieli w samorządach to parasol ochronny dla naszej oświaty, kultury, dziedzictwa narodowego. To bardzo dobrze widoczne na przykładach rejonów oddalonych od Wilna. W rejonie szyrwinckim, gdzie nie mamy przedstawicieli, zamknięto przed 2 laty ostatnią polską szkołę. W rejonie trockim, gdzie nasze przedstawicielstwo nie ma takiej mocy, żeby zatrzymać określone decyzje, są zagrożone dwie polskie szkoły – w Połukniu i Starych Trokach” – mówił lider ZPL. I dodał: „Tak więc tutaj bardzo mocno apeluję o determinację, o zaproszenie do tej pracy każdego naszego członka i naszych sympatyków, żeby ta arcyważna batalia byłaby dla nas zwycięska. Myślę, że tak właśnie się stanie, ale żeby tak się stało, musimy jeszcze mocno popracować”.

„Serdecznie dziękuję dla wszystkich naszych członków, sympatyków, dla całej polskiej społeczności za pracę bezinteresowną, oddolną, społeczną, która daje nam określone sukcesy. Odczuwamy jedność, bo osoby niezorganizowane też nam bardzo mocno pomagają. Musimy polskość przekazać dla przyszłych pokoleń – naszych dzieci i wnuków. Z tak mocną drużyną na pewno to się nam uda” – powiedział Waldemar Tomaszewski. Życzył wszystkim zdrowych i prawdziwie polskich świąt, czyli rodzinnych oraz szczęśliwego, dostatniego 2023 roku.

Opłatek z Warszawy

Na tradycyjne spotkanie opłatkowe ZPL przybyli z życzeniami rodacy z Polski, przedstawiciele polskiej placówki dyplomatycznej w Wilnie.

Obecny na wileńskim opłatku wiceminister edukacji i nauki RP Tomasz Rzymkowski jasno zadeklarował, że polskiemu Ministerstwu Edukacji i Nauki bardzo zależy na tym, aby wspierać polską oświatę poza granicami kraju. Dowodem na to jest powołanie Instytutu Promocji Języka Polskiego im. św. Maksymiliania Marii Kolbego. Instytut ten, jak podkreślił wiceminister, w przyszłym roku będzie miał do wydatkowania na Polaków i Polonię około 100 mln złotych, głównie na promocję języka polskiego, wspieranie polskiej oświaty poza granicami Polski. Priorytetem są Polacy na Wschodzie, w tym Polacy na Litwie.

„Chciałbym, abyście mieli świadomość, że Państwa będziemy wspierać, będziemy bronić polskich szkół. Będziemy polskie szkoły i polską młodzież w tych szkołach na każdym kroku wspierać” – mówił. A składając świąteczne życzenia życzył, aby te święta były przede wszystkim świętami polskimi, czyli świętami rodzinnymi, pełnymi miłości, wzajemnego szacunku i nadziei i „abyśmy w przyszłym roku wielokrotnie widzieli i aby nadchodzący rok był rokiem sukcesu ZPL”.

Jan Badowski, dyrektor Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za granicą w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP, odczytał skierowany do organizatorów i uczestników spotkania list od Jana Dziedziczaka, pełnomocnika rządu ds. Polonii i Polaków za granicą. Wraz z życzeniami przywiózł też z Warszawy opłatek, aby symbolicznie podzielić się nim z wileńskimi Polakami.

„Dzisiejsze spotkanie jest sposobnością do złożenia wzajemnych życzeń, jak również okazją do szczególnych podziękowań całej wspólnocie Związku Polaków na Litwie za jej całoroczną – jakże owocną – troskę włożoną w budowanie jedności Polaków i osób o polskich korzeniach na Litwie. To dzięki Państwu środowisku Polaków gromadzi się dziś przy wspólnym stole. W imieniu Pana Premiera Mateusza Morawieckiego oraz własnym pragnę w symboliczny sposób przełamać się opłatkiem z każdym z Państwa, kierując płynące z serca najlepsze życzenia” – napisał Dziedziczak w liście.

Świąteczne pozdrowienia od polskiej placówki dyplomatycznej przekazała konsul Irmin Szmalec, dziękując ZPL za współpracę, życzliwość i częste spotkania podczas różnych świąt, rocznic, festynów, spotkań w szkołach i oddziałach ZPL. Za zaproszenie na piękny wileński opłatek podziękował też Józef Szyłejko, prezes Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej. „Nasi członkowie również w tym okresie organizują spotkania opłatkowe. Wspominają swoje związki z Ziemią Wileńską, starają się wspierać tutaj swoich krewnych, rodaków, którzy pozostali na Wileńszczyźnie” – powiedział Szyłejko.

Ważnym i tradycyjnym punktem spotkania opłatkowego było przypomnienie aktywnych członków ZPL, którzy w tym roku odeszli do Pana.

Podczas spotkania zabrzmiały kolędy i pastorałki w wykonaniu zespołu „Wilenka”, świętującego w tym roku 50-lecie działalności. Wystąpił gość z Białegostoku – Maciej Nerkowski, któremu przy fortepianie towarszyszyła Karina Komendera. Wszyscy składali sobie nawzajem życzenia, łamiąc się opłatkami, które pobłogosławili księża Tadeusz Jasiński i Szymon Wikło.

  1. Na Wileńszczyźnie doskonale można zrozumieć, co naprawdę znaczą słowa: „Tylko pod krzyżem, tylko pod tym znakiem, Polska jest Polską, a Polak Polakiem”. Wiara zawsze pomagała ludziom, nawet podczas najtrudniejszych czasów wojny i w jej wyniku sowieckiej okupacji. Polacy na Litwie dumnie pielęgnują polskość pomimo oderwania Wileńszczyzny od Macierzy wskutek zdrady jałtańskiej. Do dziś pielęgnują i rozwijają polskość oraz tradycje narodowe i religijne, w tym zwyczaje świąteczne. Wielka w tym zasługa takich organizacji jak Związek Polaków na Litwie, które są strażnikami polskości kresowej.

Comments are closed.