W sobotę 12 listopada zainaugurowano w Wilnie odpust Opieki Najświętszej Maryi Panny, Matki Miłosierdzia. Przyświeca mu w tym roku hasło: „Salve Regina”, czyli „Witaj Królowo”. Przez cały tydzień będą odbywać się Msze św. w sanktuarium Ostrej Bramy oraz w kościele św. Teresy, na które zapraszane są różne grupy zawodowe i społeczne. W drugim dniu odpustu, w niedzielę, 13 listopada, uroczystej Eucharystii w intencji Litwy przewodniczył ks. abp Stanisław Gądecki.

Święto Matki Bożej Ostrobramskiej przypada 16 listopada, ale zgodnie z długą tradycją odpust w Wilnie trwa przez tydzień, w którym wypada święto. Co roku nabożeństwa odpustu Opieki Najświętszej Maryi Panny, Matki Miłosierdzia, gromadzą czcicieli Maryi na Mszach św. odprawianych w kaplicy ostrobramskiej i w parafialnym kościele św. Teresy, znajdującym się tuż obok.

Tradycyjnie w pierwszą niedzielę odpustu biskupi litewscy gromadzą się w kaplicy ostrobramskiej na uroczystej Eucharystii w intencji Ojczyzny. W tym roku rozszerzono intencję o modlitwę za oba państwa: Litwę i Polskę. Widomym znakiem jedności było zaproszenie przewodniczącego Episkopatu Polski ks. abp. Stanisława Gądeckiego do przewodzenia liturgii i wygłoszenia homilii.

Ks. abp Gądecki wyraził radość z obecności na Litwie. Mówiąc o miłosierdziu Boga, zwrócił uwagę na wzmianki o tym już w Starym Testamencie oraz na pewnego rodzaju napięcie między Bożą sprawiedliwością a miłosierdziem – dwoma przymiotami Boga, z których jednak miłosierdzie zawsze przeważa. Podkreślił, że miłosierdzie to najpełniej objawia się w Jezusie.

– On jest kwintesencją tego miłosierdzia. Momentem kulminacyjnym objawienia miłości miłosiernej Boga w Jezusie były wydarzenia paschalne; męka i śmierć Pana Jezusa na krzyżu oraz jego zmartwychwstanie – zaznaczył.

W dalszej części homilii ks. abp Gądecki mówił o Matce Bożej Miłosierdzia. W tym kontekście zwrócił uwagę na ikonę Matki Bożej Ostrobramskiej, odróżniającej się od innych przedstawień Maryi – jest ona ukazana bez Dzieciątka. To scena Zwiastowania, w której Maryja wypowiada słowa: „Oto ja, Służebnica Pańska”, moment, w którym następuje wcielenie Syna Bożego.

– To właśnie ze względu na Syna, który miał się z Niej narodzić, Maryja otrzymała tytuł „Matka Miłosierdzia” – powiedział ks. abp Gądecki. Nawiązując do nauczania Jana Pawła II, wyjaśnił, że Maryja najpełniej poznała tajemnicę miłosierdzia Bożego, najpierw sama go doświadczając, towarzysząc Jezusowi objawiającemu tajemnicę miłosierdzia Bożego, wreszcie składając ofiarę u stóp krzyża.

Jak zaznaczył ks. abp Gądecki, miłosierna miłość Boga objawia się przez Maryję w dziejach Kościoła i świata. Przez jej pośrednictwo spływa też na świat miłosierdzie Boże w postaci wszelkich łask.

Mówiąc o miłosiernym człowieku, podkreślił, że słowa Jezusa „bądźcie miłosierni” nie są jedynie radą czy zachętą. To Boży nakaz.

– Dochodzę do przekonania, że miłosierdzie Boże jest największym darem Nieba – powiedział. Zaznaczył, że dzięki przesłaniu św. Faustyny Kowalskiej uświadomiliśmy sobie, że w miłosierdziu wyraża się sam rdzeń chrześcijaństwa.

Podkreślił, że człowieka miłosiernego poznajemy dzięki jego umiejętności dostrzeżenia potrzeb drugiego człowieka i przyjścia mu z pomocą, ale także postawie miłości wobec nieprzyjaciół i gotowości do przebaczenia.

– Myślę, że w czasach, które pokazały nowe zagrożenia, ludzie łatwiej się mogą zjednoczyć i przekroczyć bariery – podkreślił ks. abp Gądecki na zakończenie Eucharystii.

W koncelebrze wzięło udział kilkunastu biskupów z obu państw, wśród nich ks. abp Gintaras Grušas, przewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE), stojący zarazem na czele Episkopatu Litwy, oraz nuncjusz apostolski na Litwie ks. Petar Rajič. Msza św. była sprawowana w języku polskim przy otwartym oknie kaplicy. Wierni tłumnie uczestniczyli w liturgii, mimo jesiennej pogody, wypełniając całą ulicę Ostrobramską.

Podczas trwającego przeszło tydzień odpustu na Msze św. zapraszane są różne grupy zawodowe i społeczne, wśród nich: żołnierze, politycy, nauczyciele, pracownicy służby zdrowia, mediów, katecheci, emigranci, rolnicy, księża, młodzież i rodziny. Przybywają oni licznie do Pani Ostrobramskiej, by prosić o wstawiennictwo i opiekę.

Liturgie są sprawowane w różnych językach, poza litewskim i polskim także w języku włoskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, angielskim i rosyjskim. Msza św. w języku ukraińskim za Ukrainę odbędzie się w środę, w samo święto Matki Bożej Ostrobramskiej – 16 listopada o godz. 15.00.

Na każdy dzień odpustu wybrano do rozważania coraz to inny wers hymnu maryjnego „Salve Regina”. Specjalnie wydana książeczka odpustowa w języku polskim i litewskim może pomóc w rozważaniu poszczególnych wezwań modlitwy.

Transmisje Mszy św. zarówno z Ostrej Bramy, jak i z kościoła św. Teresy można śledzić na ausrosvartai.lt/pl. Na stronie znajduje się też szczegółowy program odpustu Opieki Matki Bożej Miłosierdzia.

Odpust zakończy się w niedzielę 20 listopada, czyli w tym roku potrwa aż 9 dni. Święto Opieki Matki Bożej Miłosierdzia obchodzone jest uroczyście w Wilnie od 1735 r. W 1761 r. założono Bractwo Opieki Panny Maryi, któremu w 1773 r. Papież Klemens XIV nadał przywileje, tym samym udzielając członkom bractwa odpustów. Z czasem święto Matki Bożej Ostrobramskiej, które przypada 16 listopada, rozrosło się w tygodniowy odpust Ostrobramskiej Matki Miłosierdzia.

Opieki ku czci NM Panny to najbardziej znane nabożeństwa odbywające się co roku w Ostrej Bramie, bardzo ważne dla Polaków z Wilna i Wileńszczyzny.

Na podst. L24.lt, „Nasz Dziennik”, APW, KAI

plakat

 

Comments are closed.