Dzisiaj, 11 kwietnia, nowo wybrani politycy samorządu miasta Wilna podpisali umowę koalicyjną. W skład większości rządzącej, jak i w poprzedniej kadencji, będzie wchodzić Akcja Wyborcza Polaków na Litwie-Związek Chrześcijańskich Rodzin.

fot. vilnius.lt

Ze zwycięskim ugrupowaniem politycznym – Komitetem Remigijusa Šimašiusa, posiadającym 18 radnych w nowej Radzie, umowę koalicyjną jako pierwsza podpisała AWPL-ZChR, posiadająca 6 radnych. Do większości rządzącej dołączyli też konserwatyści (9 radnych) i Partia Pracy (5). Jak powiedziała portalowi L24.lt prezes oddziału AWPL-ZChR miasta Wilna, poseł Wanda Krawczonok, że taka kolejność podpisania umowy jest wymowna i symboliczna, wskazująca kontynuację poprzedniego sojuszu.

AWPL-ZChR była w koalicji rządzącej Wilna przez ostatnie 2 lata. W ciągu tego okresu udało się jej sporo zrobić, szczególnie w dziedzinie oświaty, gdzie udało się dokonać rzeczy wydaje się wręcz niemożliwych – akredytować na gimnazja dodatkowe trzy poprzednio degradowane do podstawowych szkoły: polską im. Szymona Konarskiego, rosyjską im. Aleksandra Puszkina oraz litewską szkołę w Fabianiszkach. Znacząco przyspieszono zwrot ziemi – ponad 2 tys. działek sformowano pod budownictwo jako kompensata. Została przyjęta decyzja o utworzeniu polskiej szkoły na Antokolu w roku 2020. Znacząco zostało zwiększone finansowanie zespołów i imprez kulturalnych mniejszości narodowych oraz zrealizowano wiele ważnych dla wilnian projektów.

Dzisiaj koalicjanci uzgodnili też kierunki działania i podział obowiązków.

Zgodnie z umową koalicjantów, Edyta Tamošiūnaitė ponownie obejmie stanowisko wicemera i będzie nadzorowała takie dziedziny jak oświata (wychowanie przedszkolne i wczesnoszkolne), zdrowie i kultura. Drugi wicemer z ramienia liberałów, Vytautas Mitalas, ma być odpowiedzialny też za oświatę (szkolnictwo podstawowe i średnie), rozwój miasta i sprawy socjalne. Trzeci wicemer, konserwatysta Valdas Benkunskas, będzie odpowiedzialny za energetykę, wywóz śmieci i sport.

Danuta Narbut nadal będzie pełniła funkcję zastępcy dyrektora administracji samorządu miasta Wilna i kuratora Departamentu Spraw Socjalnych i Zdrowia, Departamentu Miejskiej Gospodarki i Transportu, Departamentu Rozwoju Miasta, który zajmuje się między innymi kwestią zwrotu ziemi.

W umowie koalicyjnej zostało też przewidziane zarządzanie komitetami Rady samorządu. Z ramienia AWPL-ZChR Renata Cytacka będzię przewodniczyła Komitetowi Zdrowia i Sportu.

Dzisiejsza umowa o kontynuacji koalicji jest sporym sukcesem AWPL-ZChR. Współrządzenie stolicą, w której mieszka co piąty obywatel kraju znacząco wzmacnia partię, a co najważniejsze, umożliwia realizację własnego programu i rozstrzyganie problemów oraz wielu ważnych spraw wyborców.

Akcja Wyborcza Polaków na Litwie-Związek Chrześcijańskich Rodzin w marcowych wyborach samorządowych zdobyła w sumie 56 mandatów radnych – w tym 3 w Wisaginii oraz 53 w okręgu wileńskim, zajmując tu wśród wszystkich partii pierwsze zaszczytne miejsce.

Ten wynik wyborczy jest bardzo wymowny, zważając na to, że w okręgu wileńskim mieszka 1/3 mieszkańców Litwy i tu generuje się prawie połowa litewskiej gospodarki, wytwarza się 42 proc. Produktu Krajowego Brutto (PKB).

Nowo wybrana Rada w Wilnie rozpocznie swe pierwsze posiedzenie 24 kwietnia, w rejonie solecznickim – 12 kwietnia, w rejonie wileńskim – 17 kwietnia, w Wisaginii i rejonie święciańskim – 18 kwietnia.

8 kwietnia odbyło się pierwsze posiedzenie Rady samorządu rejonu trockiego, gdzie AWPL-ZChR współutworzyla koalicję rządzącą, a prezes trockiego oddziału partii Maria Pucz została wybrana na wicemera rejonu. Na nią głosowało aż 21 z 25 radnych rejonu trockiego.

za prawy.pl

  1. Dobra wiadomość, brawo Polacy wileńscy, jesteście inspiracją jak zabiegać o polskośc i polskie dzidzictwo.

  2. „AWPL-ZChR była w koalicji rządzącej Wilna przez ostatnie 2 lata. W ciągu tego okresu udało się jej sporo zrobić, szczególnie w dziedzinie oświaty, gdzie udało się dokonać rzeczy wydaje się wręcz niemożliwych – akredytować na gimnazja dodatkowe trzy poprzednio degradowane do podstawowych szkoły: polską im. Szymona Konarskiego, rosyjską im. Aleksandra Puszkina oraz litewską szkołę w Fabianiszkach. Znacząco przyspieszono zwrot ziemi – ponad 2 tys. działek sformowano pod budownictwo jako kompensata. Została przyjęta decyzja o utworzeniu polskiej szkoły na Antokolu w roku 2020.”

    I niech ktoś powie, że działacze AWPL nic nie robią. Takie nieprawdziwe fake newsy rzucać mogą tylko pożyteczni idioci lub agenci wpływu (patrz: A. Radcenko, Pukszto)

  3. Brawo. Polska partia kontynuuje współrządy w Wilnie. Dodatkowo do koalicji zostali doproszeni przedstawiciele innych ugrupowań.

Comments are closed.