W związku ze zbliżającym się Dniem Wszystkich Świętych i Zaduszkami polscy dyplomaci odwiedzają cmentarze i miejsca pamięci narodowej na Litwie.

Poniedziałek, 23 października 2023 r.

Attaché Obrony, Wojskowy, Morski i Lotniczy płk Sławomir Pawlikowski (towarzyszy M. Sokalski):

Ponary Górne, Skorbuciany, Ponary, Piktokańce, Kolonia Wileńska.

 

Wtorek, 24 października 2023 r.

Dyrektor Instytutu Polskiego w Wilnie, I Radca Ambasady RP w Wilnie Dorota Mamaj w towarzystwie zastępcy dyrektora, II Sekretarza Ambasady RP w Wilnie Mateusza Jakubiaka

Sangieliszki, Soleczniki, Koniuchy, Butrymańce.

 

Wtorek, 24 października 2023 r.

Konsul Wydziału Konsularnego i Polonii Ambasady RP w Wilnie Anna Pustuł:

Nowa Wilejka, Grygajcie, Łoźniki, Szumsk, Miedniki.

 

Środa, 25 października 2023 r.

Wicekonsul Wydziału Konsularnego i Polonii Ambasady RP w Wilnie Jolanta Wiśnioch:

Rudniki, Podborze, Jacewicze, Ejszyszki, Koleśniki.

 

Czwartek, 26 października 2023 r.

Radca Ambasady RP w Wilnie Ireneusz Janion:

Niemenczyn kościół, Niemenczyn cmentarz, Sużany, Balingródek, Maguny, Bujwidze.

 

Piątek, 27 października 2023 r.

Kierownik Wydziału Polityczno-Ekonomicznego, I Radca Ambasady RP w Wilnie Andrzej Dudziński w towarzystwie małżonki Justyny Dudzińskiej:

Borunele, Kawszedoły, Podbrzezie, Glinciszki, Dubinki, Szyrwinty.

 

Piątek, 27 października 2023 r.

I Radca Ambasady RP w Wilnie Anna Kozłowska-Słupek oraz I Sekretarz Ambasady RP w Wilnie Daniel Słupek:

Podbrodzie, Święciany, Nowe Święciany, Hoduciszki.

 

Sobota, 28 października 2023 r.

Ambasador RP na Litwie Konstanty Radziwiłł w towarzystwie Kierownika Wydziału Konsularnego i Polonii Ambasady RP w Wilnie, Konsula RP Irminy Szmalec (towarzyszy M. Sokalski):

Mejszagoła cmentarz, Mejszagoła grób ks. prałata Józefa Obrembskiego, Dukszty Pijarskie, Kurkliszki, Dowgierdziszki, Troki, Stare Troki

 

Niedziela 29 października 2023 r.

Kierownik Wydziału Konsularnego i Polonii Ambasady RP w Wilnie, Konsul RP Irmina Szmalec (towarzyszy M. Sokalski):

Mamowo, Orany, Dubicze, Marcinkiańce, Druskienniki, Kopciowo, Justianów, Kryksztany, Olita.

 

Środa 1 listopada 2023 r.

Kierownik Wydziału Konsularnego i Polonii Ambasady RP w Wilnie, Konsul RP Irmina Szmalec w towarzystwie Radcy Ambasady RP w Wilnie Urszuli Grebieniow (towarzyszy M. Sokalski):

Cmentarz na Starej Rossie (Mauzoleum Matki i Serca Syna)  godz. 14.00

Cmentarz na Starej Rossie (Kaplica Powstańców Styczniowych) godz. 14.15

Cmentarz na Nowej Rossie (Kwatera Polska – przejście przez Cmentarz na Starej Rossie) godz. 14.30

Cmentarz na Antokolu godz. 15.00

Cmentarz parafialny przy kościele św. Piotra i Pawła godz. 15.00

Dyplomaci oraz pracownicy Ambasady RP w Wilnie wezmą udział w corocznej akcji „Światełko dla Rossy”, organizowanej przez Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rossą, m.in. przy wsparciu Ambasady RP w Wilnie, która się rozpocznie 1 listopada o godz. 14.00.

Pracownicy Instytutu Polskiego: Cmentarz Kalwaryjski, Cmentarz Bernardyński, Cmentarz na Zakrecie, pomnik Szymona Konarskiego.

 

Źródło: Ambasada RP w Wilnie

Na zdjęciu: Cmentarz na wileńskiej Rossie, Fot. Iwona Klimaszewska

 

Comments are closed.