3 maja Polacy tradycyjnie zgromadzili się przy Mauzoleum Matki i Serca Syna na wileńskiej Rossie, aby uczcić rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Zwracając się do zebranych ambasador RP na Litwie Konstanty Radziwiłł podkreślił, że Święto Narodowe Trzeciego Maja jest to nasze wspólne święto i jest powodem do dumy dla każdego Polaka. „Dzisiejsze święto jest dniem dumy. Trzeba znać swoją wartość, a Polacy są wspaniali i Polska jest wielka” – powiedział ambasador.

Dodał, że trzeciomajowe święto jest też okazją do zastanowienia się nad teraźniejszością i przyszłością Polski. „Chcemy Polskę rozwijać, budować. Chcemy żeby była jak najlepsza pod każdym względem, żeby była otwarta na innych, ale i niewstydząca się swojej tożsamości, żeby była zamożna, pomyślna, ale jednocześnie przywiązana do najważniejszych wartości – mówił Radziwiłł. – Chcemy być członkami ważnych wspólnot. Chcemy być przyjaźni z naszymi sąsiadami, na przykład z Litwą. Chcemy współpracować z naszymi przyjaciółmi w Unii Europejskiej, z naszymi sojusznikami w Pakcie Północnoatlantyckim, ale jednocześnie chcemy zachowywać swoją odrębność, przywiązanie do swojej tradycji, historii, języka. To niezwykle ważne. Chcemy budować Polskę sprawiedliwą, Polskę dla wszystkich, silną wobec silnych, a troskliwą i pochylającą się wobec słabych”.

Ambasador Polski zaznaczył, że najważniejsze jest jednak to, aby Polska była w naszych sercach. „Polska jest tak naprawdę nie w dokumentach, granicach, instytucjach, tylko w sercu człowieka (…) Jeśli Polska jest w naszych sercach, to od nikogo innego tylko właśnie od nas samych zależy to, jaka jest i jaka będzie” – powiedział szef polskiej misji dyplomatycznej na Litwie.

Modlitwę za naród polski i ojczyznę odmówił proboszcz parafii pw. św. Rafała Archanioła w Wilnie, ksiądz Mirosław Grabowski. „Drodzy zgromadzeni! W uroczysty dzień Świętej Królowej Polski w tym drogim dla każdego Polaka miejscu, gdzie spoczywa Matka i Serca Syna, zanieśmy do Boga nasze modlitwy prosząc o potrzebne łaski dla wszystkich ludzi i dzieci narodu polskiego” – powiedział ks. Grabowski, który nabożeństwo zakończył Modlitwą za Ojczyznę.

Święto 3 Maja zgromadziło na Rossie Polaków z Wilna i Wileńszczyzny oraz rodaków z Macierzy. Wieńce przed Mauzoleum Matki i Serca Syna złożyli polscy dyplomaci, przedstawiciele Związku Polaków na Litwie, na czele z prezesem, europosłem Waldemarem Tomaszewskim, posłowie na Sejm RL Rita Tamašunienė i Czesław Olszewski, przedstawiciele władz samorządowych, reprezentanci polskich organizacji na Litwie, kombatanci, harcerze, uczniowie i nauczycieli polskich szkół na Litwie, rodacy z Macierzy, mieszkańcy Wileńszczyzny.

Podczas uroczystości można też było złożyć datek na rzecz odbudowy zabytkowych nagrobków na Cmentarzu na Rossie (w dniach 1-4 maja trwa czterodniowa kwesta „Pomnikom Rossy”).

3 maja 1791 roku Sejm Rzeczypospolitej Obojga Narodów uchwalił Konstytucję. Była to pierwsza w Europie i druga na świecie (po Konstytucji amerykańskiej z 1787 r.) spisana Konstytucja. Wprowadziła ona trójpodział władzy (prawodawcza, wykonawcza i sądownicza), zniosła liberum veto, konfederację i wolną elekcję, dawała gwarancje swobód obywatelskich, przywoływała tradycje chrześcijańskie, tolerancji i wartości Oświecenia. Stanowiła dowód głębokiego patriotyzmu oraz zrozumienia spraw obywatelskich i społecznych.

3 maja Kościół katolicki w Polsce obchodzi też uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski.

Z okazji Święta Konstytucji 3 Maja prezes Związku Polaków na Litwie Waldemar Tomaszewski złożył życzenia dla Rodaków.

„Drodzy Rodacy, w imieniu Związku Polaków na Litwie serdecznie pozdrawiam z naszym Świętem Narodowym Konstytucji 3 Maja. Mamy też dzisiaj święto maryjne – Święto Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Jest bardzo istotne, że Naród Polski opiera się na tradycji, ale też bardzo mocno jest przywiązany do swojej wiary chrześcijańskiej” – powiedział w rozmowie z naszym portalem Tomaszewski.

Prezes ZPL zaprasza też wszystkich rodaków na Paradę Polskości, która już jutro, 4 maja, przejdzie ulicami Wilna: „Przy okazji chciałbym również serdecznie zaprosić na jutrzejszą Paradę Polskości, tu w naszym ukochanym Wilnie, która odbędzie się już sobotę. O godzinie 12.00 ruszamy z pod Sejmu. Biało-czerwony pochód. Przepiękna impreza. Na zakończenie będzie odprawiona Msza Święta u stóp Najświętszej Marii Panny Ostrobramskiej. Serdecznie zapraszam wszystkich Rodaków z całymi rodzinami na Paradę Polskości!”.

Fot. Marlena Paszkowska. Źródło: L24.lt

  1. Ukochana moja ziemio,
    Wileńszczyzny drogi kraj.
    Na nic Ciebie nie zamienię,
    Z Tobą żyć i umrzeć daj.

    To fragment pięknej pieśni Gabriela Jana Mincewicza „Wileńszczyzny drogi kraj” – oficjalnego hymnu Wileńszczyzny.

  2. Godna i podniosła uroczystość patriotyczna. W Wilnie zawsze mocniej biją polskie serca.

Comments are closed.