W 231. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja Polacy tradycyjnie zgromadzili się na wileńskiej Rossie, gdzie przy Mauzoleum Matki i Serca Syna odbyła się uroczystość trzeciomajowa.

Odśpiewaniu hymnów Polski i Litwy przewodniczył zespół dziecięcy „Strumyk” z Gimnazjum im. Longina Komołowskiego w Połukniu, która to szkoła polska, wraz ze Szkołą Podstawową im. Andrzeja Stelmachowskiego w Starych Trokach, walczy obecnie o przetrwanie, stawiając zdecydowany opór zamiarom władz zlikwidowania ich.

„Jako dzieci Narodu Polskiego gromadzimy się dzisiaj, by złożyć hołd Bogu, a także by okazać swoją miłość wobec Maryi, którą czcimy dzisiaj jako Królową Polski, Matkę naszego Narodu. Niech w tym miejscu, drogim dla każdego Polaka, otacza nas jej modlitwa i miłość” – mówił proboszcz parafii św. Rafała Archanioła w Wilnie ks. Mirosław Grabowski, który przewodniczył modlitwie Polaków na Rossie, którą zakończył Modlitwą za Ojczyznę ks. Piotra Skargi.

Wieńce przy Mauzoleum Matki i Serca Syna złożyli posłowie na Sejm RL, przedstawiciele władz samorządowych, polskiej placówki dyplomatycznej, polskich organizacji społecznych na Litwie, kombatanci, harcerze, rodacy z Polski oraz mieszkańcy Wileńszczyzny.

  1. Patriotyzm i umiłowanie polskości jest głęboko zakorzenione w Polakach z Wileńszczyzny.

Comments are closed.