W dniach 10-13 lipca podsekretarz stanu w MSZ Marcin Przydacz odwiedził Białoruś. Podczas wizyty spotkał się z wiceministrem spraw zagranicznych białoruskiego MSZ oraz przeprowadził szereg konsultacji z przedstawicielami samorządu lokalnego z regionu Lidy, Grodna i Pińska.

Minister Przydacz spotkał się także z członkami organizacji partnerskich uczestniczących w realizacji projektów rozwojowych finansowanych przez polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, jak również z Polakami na Białorusi i przedstawicielami Kościoła Katolickiego.

Podczas spotkania z wiceministrem białoruskiego MSZ podsumowano ostatnie miesiące w relacjach polsko-białoruskich oraz nakreślono dalsze plany współpracy. – Nie ustajemy w dialogu ze stroną białoruską jeśli chodzi o nauczanie języka polskiego w Grodnie i Wołkowysku. Chcielibyśmy, aby wszyscy chętni mogli się uczyć polskiego na kursach prowadzonych przez szkoły społeczne – mówił wiceminister Przydacz. Aktualne warunki rozwoju oświaty dla mniejszości polskiej były również jednym z głównych tematów spotkań z przedstawicielami Związku Polaków na Białorusi, Polskiej Macierzy Szkolnej oraz dyrekcją polskich szkół w Lidzie i Pińsku.

Wiceminister Przydacz spotkał się także ze składającym w Mińsku wizytę Georgem Kentem, zastępcą asystenta sekretarza stanu USA odpowiedzialnym za politykę wschodnią.

W trakcie wizyty wiceminister Przydacz zapoznał się z postępami w realizacji projektów współfinansowanych przez Polską pomoc, w tym projektem szlaku rowerowego August Velo na trasie Rudawa-Lesnaja-Grodno, który w bliskiej przyszłości stanie się przedłużeniem szlaku Green Velo, łącząc tym samym Polskę z Grodnem.  Wiceminister Przydacz odwiedził także wspierany przez Polską pomoc ośrodek edukacyjny w Mołotkowiczach, gdzie uczy się ponad 150 niepełnosprawnych dzieci pochodzących głównie z biednych rodzin wymagających społecznego wsparcia. Placówka oświatowa, wykorzystując odpowiednie narzędzia edukacyjne, stara się przygotować swoich podopiecznych do przyszłego, samodzielnego życia i wykonywania pracy zawodowej.

Polska delegacja uczestniczyła także w podpisaniu umowy na realizację projektu zwiększającego  bezpieczeństwo i integrację społeczną z Centrum Szkoleniowym Ministerstwa ds. Sytuacji Nadzwyczajnych w Lidzie, w którym prowadzone są szkolenia promujące kulturę bezpieczeństwa.

Źródło: Ambasada RP w Mińsku