W Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyło się spotkanie na temat przyszłej współpracy pomiędzy Uczelnią, Polskim Komitetem Olimpijskim i Stowarzyszeniem Wspólnota Polska na rzecz Polonii i Polaków za granicą.

W spotkaniu uczestniczyli:  Andrzej Kraśnicki – Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński – Rektor UKSW,  Ks.  prof. dr hab. Ryszard Czekalski – Rektor-elekt UKSW, prof. dr hab. Anna Fidelus  – Prorektor UKSW oraz Dariusz Piotr Bonisławski – Prezes Stowarzyszenia Wspólnota Polska, Tomasz Różniak – Skarbnik Stowarzyszenia Wspólnota Polska i Witold Rybczyński –  ambasador ad personam, Przewodniczący Komisji Współpracy z Polonią PKOl.

Podczas spotkania omówione zostały aktualne projekty dedykowane Polonii, realizowane przez UKSW, PKOl i Wspólnotę Polską oraz wspólne pomysły i kierunki współpracy. Szczególną uwagę poświęcono rozwojowi  kontaktów z młodzieżą i promocji Polski na świecie.

– Mamy ogromną nadzieję na dobrą i efektywną współpracę pomiędzy UKSW, Wspólnotą Polską,  a Polskim Komitetem Olimpijskim. W wielu obszarach przyświecają nam podobne cele i wartości. Wierzymy, że przygotowywane przez nas wspólne projekty zaowocują ważnymi i przełomowymi rozwiązaniami dla Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, PKOl, Polonii i Polaków za granicą. Mamy nadzieję, że nadal będziemy budować nasze relacje i realizować wiele interesujących przedsięwzięć – ważnych dla społeczności akademickiej UKSW, Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Wspólnoty Polskiej  – powiedział Andrzej Kraśnicki, prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Polski Komitet Olimpijski prowadzi wiele wartościowych inicjatyw dedykowanych Polakom za granicą – zarówno w obszarze sportu, jak i kultury. Popularyzuje idee i wartości olimpijskie, wydaje okolicznościowe publikacje, organizuje wystawy i spotkania z Olimpijczykami, realizuje projekty informacyjno – promocyjne. Wspólnie ze Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska” organizuje Polonijny Światowy Sejmik Olimpijski. Za realizację tych zadań odpowiada Komisja Współpracy z Polonią pod kierunkiem Witolda Rybczyńskiego.

– Poprzez nasze działania chcemy szeroko docierać do naszych Rodaków za granicą, szerzyć idee i wartości olimpijskie, edukować i propagować polską kulturę. Adresatem naszych aktywności jest przede wszystkim młodzież, także akademicka. Dlatego też pokładamy duże nadzieje we współpracy z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego – podkreślił Witold Rybczyński – przewodniczący Komisji Współpracy z Polonią PKOl.

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego  jest wyższą uczelnią publiczną, której początki sięgają 1954 roku, kiedy to nosiła nazwę Akademii Teologii Katolickiej (ATK). Od 1999 roku działa jako Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (UKSW). Aktualnie uczelnia kształci około 10 000 studentów i doktorantów na 43 kierunkach studiów, posiada 13 uprawnień do nadawania stopnia doktora oraz 10 uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego.

POLSKI KOMITET OLIMPIJSKI

Polski Komitet Olimpijski to autonomiczne, ogólnopolskie stowarzyszenie Związków i Organizacji sportowych z siedzibą w Warszawie. Zajmuje się pełną organizacją udziału Reprezentacji Polski w Igrzyskach Olimpijskich – powołanie, zgłaszanie i zapewnienie udziału. Upowszechnia  idee, zasady i wartości  olimpijskie, dba o rozwój sportu kwalifikowanego, promuje sport dla wszystkich, zwalcza doping, szerzy ideę fair play oraz prowadzi edukację olimpijską.  PKOl reprezentuje polski sport w organizacjach międzynarodowych –  w tym w Międzynarodowym Komitecie Olimpijskim. Polski Komitet Olimpijski  ma wyłączne prawo do używania i upoważnienia do wykorzystywania symboliki olimpijskiej określonej w Karcie Olimpijskiej oraz nazw „Igrzyska Olimpijskie” i „Komitet Olimpijski”  na terytorium Polski.

STOWARZYSZENIE „WSPÓLNOTA POLSKA”

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” jest organizacją pozarządową powołaną w lutym 1990 roku z inicjatywy Marszałka Senatu RP pierwszej kadencji prof. Andrzeja Stelmachowskiego. Działa pod patronatem Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i współpracuje z Ministrem Spraw Zagranicznych. Stowarzyszenie, traktując swoją pracę jako służbę, stale rozwija zakres zaangażowania w celu umacnianiu więzi Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą z Ojczyzną. Realizuje zadania państwowe zlecane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwo Sportu.

Źródło: wspolnotapolska.org.pl

  1. szeroko docierać do naszych Rodaków za granicą, szerzyć idee i wartości olimpijskie, edukować i propagować polską kulturę. – to powinno być aktualne stale a nie tylko z okazji specjalnych akcji. Ale chwała że takie pomysły są podejmowane

Comments are closed.