Z wizytą na Litwie przebywali posłowie polskiego Sejmu z Komisji Łączności z Polakami za Granicą, której przewodniczy Anna Schmidt-Rodziewicz. Celem wizyty delegacji poselskiej było omówienie bieżącej sytuacji i problemów polskiej mniejszości narodowej na Litwie.

W niedzielę polscy parlamentarzyści spotkali się w Domu Kultury Polskiej w Wilnie z przedstawicielami  polskich organizacji społecznych na Litwie. W poniedziałek 18 września, delegacja spotkała się z przedstawicielami Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin (AWPL-ZChR): przewodniczącym partii, europosłem Waldemarem Tomaszewskim, posłami frakcji AWPL-ZChR w Sejmie RL oraz radnymi ugrupowania w radzie miasta Wilna.

W poniedziałek kilkunastoosobowa delegacja sejmowej Komisji zakończyła trzydniową wizytę na Litwie. Podczas wizyty polscy posłowie zgłębiali temat sytuacji Polaków na Litwie i ich problemów związanych przede wszystkim z polską oświatą, używaniem języka polskiego w życiu publicznym czy brakiem ustawy o mniejszościach narodowych.

Tak relacjonowała wizytę przewodnicząca Anna Schmidt-Rodziewicz:

„Pierwszy dzień dzień wizyty delegacji Sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą, przedstawicieli Prezydium Senackiej Komisji i Polsko – Litewskiej Grupy Parlamentarnej na Litwie. POLSKI Mer Obwodu Solecznickiego – polskiej ostoi zamieszkałej w 82% przez Polaków w Pałacu Radziwiłłów i Balińskich – miejscu Słowackiego i Mickiewicza ze wzruszeniem dziękuje pierwszej tak licznej delegacji. Jutro dożynki z naszymi Rodakami. Warto być Polakiem. Jesteśmy wśród SWOICH ”

http://annaschmidt.info/wizyta-delegacji-sejmowej-komisji-lacznosci-z-polakami-za-granica/

Polskie Dożynki w Solecznikach na Litwie z udziałem polskich i litewskich parlamentarzystów oraz Marszałka Litewskiego Sejmu. I Wilno. Nie mogliśmy zacząć dnia bez Ostrej Bramy.

Marszałek Litewskiego Sejmu, Pani Ambasador RP na Litwie, 2 Przewodniczące – sejmowej komisji i grupy polski-litewskiej oraz Mer Solecznik. 13 gmin – każda ma swoje stoisko, stoły się uginają – trzeba wejść wszędzie i degustować…ach ta Polska gościnność na Litwie…przed nami spotkanie z polskimi organizacjami.

http://annaschmidt.info/polskie-dozynki-w-solecznikach-na-litwie/

http://annaschmidt.info/polskie-dozynki-w-solecznikach-na-litwie-cd/

Dobiegł końca 3 dzień wizyty Komisji na Litwie. Spotkanie z polskimi parlamentarzystami z AWPL-ZChR, wizyty w 3 polskich szkołach – Konarskiego, Mickiewicza i Lelewela oraz złożenie kwiatów na Cmentarzu na Rossie – mauzoleum rodziny Piłsudskich i cmentarzu Antokolskim przy kwaterze Żołnierzy poległych 1919-20. Wracamy do Polski.

http://annaschmidt.info/3-dzien-wizyty-komisji-na-litwie/

  1. Spotkanie polsko – polskie na wysokim szczeblu.
    Reprezentacja Parlamentu RP z liderami Polaków na Litwie.
    Dzięki AWPL/ZCHR na Wileńszczyźnie rozwija się polskość, a polskie sprawy są obecne w litewskiej sferze publicznej.
    W sprawach ważnych dla polskiego interesu narodowego potrzebna jest jedność i wspólne działanie.

  2. Problemy polskiej mniejszości narodowej na Litwie są dobrze znane, bo dyskryminacja trwa tam nieustannie. Dlatego potrzebne są szybkie, zdecydowane i konkretne działania polskiej dyplomacji. Czas działa na niekorzyść polskiego interesu, ślady polskości są ciągle zacierane, a wytrzymałość ludzi ma też swoje granice. Rząd „dobrej zmiany” powinien naprawdę zaprowadzić pozytywne zmiany, pomagając Polakom na Litwie w odzyskaniu praw należnych mniejszości narodowej, zgodnie z demokratycznymi zasadami państw unijnych. Niestety dotąd Litwie bliżej było do standardów białoruskich…

  3. AWPL-ZChR ma dobre notowania i wysoką pozycję na scenie politycznej, bo sobie to wszystko uczciwie i ciężko wypracowała. Dzięki temu nasze problemy mogą być rozwiązywane jeszcze skuteczniej – znacząca partia ma większe wpływy. Gratuluję przede wszystkim Waldemarowi Tomaszewskiemu, który odpowiednio AWPL poprowadził umacniając jej pozycję i budując wizerunek partii uczciwej i godnej zaufania.

  4. Dobra i potrzebna wizyta polskich parlamentarzystów. Takie gesty wsparcia i solidarności dla Rodaków na Litwie są ważne. Polskość wymaga wspólnych wysiłków.

Comments are closed.