Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” od początku swej działalności wspiera aktywność Polonii i Polaków za granicą w rożnych formach. Sport zajmuje jedną z czołowych pozycji. Przez 30 lat Stowarzyszenie zorganizowało setki tego typu wydarzeń – igrzyska, turnieje, mistrzostwa, rozgrywki, spartakiady, zawody, mitingi, obozy sportowe – zarówno w kraju, jak i za granicą. Ilustracją tych działań Wspólnoty Polskiej jest wystawa, na którą serdecznie zapraszamy.

Sport we Wspólnocie Polskiej

Przeprowadzamy imprezy cykliczne – jak chociażby Letnie i Zimowe Igrzyska Polonijne, Polonijne Biegi Niepodległości jak też inicjujemy nowe będące efektem postulatów Polonii z całego świata. Przykładem I Międzynarodowe Mistrzostwa Żeglarskie w Gdyni

Wspólnota Polska konsekwentnie – dzięki środkom Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – promuje polonijny ruch sportowy i wspiera kluby i organizacje bo ich udział w imprezach o charakterze globalnym przyczynia się do integracji sportowej Polonii świata.

Sport stanowi też czynnik konsolidujący życie naszych rodaków poza ojczyzną, buduje więzi międzyludzkie i międzypokoleniowe jak też aktywizuje zwłaszcza młode pokolenie, pełniąc istotną rolę w wychowaniu młodzieży, kształtowaniu charakteru, wreszcie w samej edukacji.

Sportowcy w biało-czerwonych barwach nie tylko promują Polskę poza granicami kraju, ale także umacniają własne poczucie tożsamości narodowej, stając się w naturalny sposób ambasadorami polskości w miejscu zamieszkania.

Ze względu na wszystkie wymienione walory Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” postrzega sport jako jeden z tych elementów, które najsilniej jednoczą Polonię.

Wystawę: „Polonia – łączy nas sport” można oglądać przed Domem Polonii w Warszawie na ulicy Krakowskie Przedmieście 64.

Źródło: http://wspolnotapolska.org.pl/