W dniach 28-30 kwietnia w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej odbyło się XX Forum Polonijne „Wspólnie odpowiedzialni za Polskę”. Konferencje prasowe transmitowała telewizja Tilma. Sprawozdania z przebiegu spotkań dostępne są na kanałach społecznościowych Uczelni: Facebooku  i Twitterze.

XX Forum Polonijne rozpoczęto uroczystą Mszą świętą w sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II.

Organizatorzy Forum: marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Stanisław Karczewski, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej oraz Polskie Stowarzyszenie Morskie-Gospodarcze im. Eugeniusza Kwiatkowskiego – 28 kwietnia powitali gości z 20 krajów świata – m.in. z Australii, Brazylii, Hiszpanii, Kanady, Niemiec, Litwy, Republiki Południowej Afryki i Szwecji. W imieniu Prezydenta RP Andrzeja Dudy list do uczestników Forum odczytał Adam Kwiatkowski.

Kapitan Żeglugi Wielkiej Zbigniew Sulatycki, pomysłodawca organizacji cyklicznych spotkań polonijnych, zaznaczył: „Polonia to nie jest garstka ludzi, to olbrzymia część naszego społeczeństwa”. Z kolei wicepremier Mateusz Morawiecki podkreślał: „Polonia jest żywą częścią narodu polskiego”.

Podczas XX Forum Polonijnego Zespół Prasowy Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej przeprowadził cztery briefingi z udziałem prelegentów i gości zjazdu.

O sytuacji Polaków za granicą, działaniach poczynionych przez rząd na rzecz lepszego życia na obczyźnie, o codziennych trudach i zmaganiach z dala od rodzinnego domu opowiadali – w kolejności wystąpień: marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Stanisław Karczewski,  panowie: Stanisław Aloszko (Francja), Zygmunt Betger (Niemcy), ks. prałat Tadeusz Kukla (Wielka Brytania) i panie: Emila Chmielowa (Ukraina), Rita Tamasuniene (Litwa), Aleksandra Ślusarek (prezes Związku Repatriantów – Kazachstan).

Zwieńczeniem konferencji był występ „Grodzieńskich Słowików” – białoruskiego zespołu muzycznego pod dyrekcją pani Alicji Binert.

Briefingi na żywo relacjonowała telewizja Tilma. Materiał z ich przebiegu jest także dostępny na Facebooku i Twitterze Uczelni.

Podsumowania wystąpień gości, przedstawicieli władz państwowych i samorządowych ukażą się w specjalnym numerze newslettera redagowanego przez Zespół Prasowy WSKSiM.

opracowano na podstawie https://wsksim.edu.pl/

  1. Bardzo aktualne hasło: Wspólnie odpowiedzialni za Polskę. Ale też Polska jest współodpowiedzialna za zachowanie polskiego dziedzictwa Kresów. To jest zadanie do wykonania.

Comments are closed.