12:18:19

Szanowni Państwo! Droga Młodzieży!

Zjednoczenie Społeczne „Polska Macierz Szkolna” zaprasza do udziału w XXIII Konkursie Historycznym ”Dzieje Polski”.

Ponieważ rok 2018 jest rokiem szczególnym – Rzeczpospolita Polska będzie obchodzić 100. rocznicę odzyskania Niepodległości, tegorocznemu konkursowi nadaliśmy tytuł ”Dzieje Polski Niepodległej”. Pytania konkursowe będą związane z najważniejszymi wydarzeniami w dziejach Polski, które doprowadziły do odzyskania przez Polskę Niepodległości.
Celem konkursu jest poszerzanie wiedzy ze współczesnej historii Polski wśród młodzieży polskiego pochodzenia na Białorusi. Dlatego serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie wszystkich, kto interesuje się historią Polski i chce sprawdzić swoją wiedzę z zakresu najnowszej historii narodu polskiego. W taki sposób proponujemy młodzieży uczcić tak ważny dla Polaków na całym świecie jubileusz.

Apelujemy do rodziców i nauczycieli o zapoznanie się z regulaminem konkursu i rozpowszechnieniem go wśród młodzieży.

Regulamin konkursu:

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie w wieku 15-17 lat oraz młodzież studencka, którzy są obywatelami Białorusi, posługują się poprawną polszczyzną i posiadają umiejętność pisania po polsku, znają historię Polski oraz swojego regionu.

Konkurs odbywa się w trzech etapach:
Pierwszy etap – zaoczny w formie testu. Pytania publikujemy na naszej stronie internetowej, dostępne są również w siedzibie PMS. Na odpowiedzi czekamy do 10 lutego 2018.
Pobierz pytania: I ETAP KONKURSU HIST GRODNO 2018 popr.-2
Drugi etap – zaoczny w formie testu. Osoby, które zdobędą wymaganą ilość punktów w pierwszym etapie, otrzymają zestawy pytań pocztą. Na odpowiedzi czekamy do 25 marca 2018.
Trzeci etap. Zwycięzcy drugiego etapu zostaną zaproszeni do udziału w finale konkursu w siedzibie PMS w maju 2018 roku.
Uczestnicy finału w obecności jury będą musieli wykazać się znajomością historii Polski i swojego regionu.

Rozwiązane testy z pierwszego i drugiego etapu prosimy wysyłać na adres:
230025 Grodno, ul. Gorodniczanskaja 40, ZS Polska Macierz Szkolna, Konkurs Historyczny lub pocztą elektroniczną na adres: teresa.pms@interia.pl

GRAND PRIX konkursu dla uczniów klas maturalnych – indeks studenta Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach wraz ze stypendium, bez egzaminów wstępnych. Na pozostałych zwycięzców czekają dyplomy i nagrody rzeczowe.

za pmsgrodno.org

  1. przyszły rok będzie szczególnym dla polskiej społeczności i takie konkursy mają specjalne znaczenie

Comments are closed.