Сhmielnicki miejski Związek Polaków Ukrainy.

21 kwietnia 2018 roku wspominaliśmy rocznicę podpisania Układu warszawskiego 1920.
Integralną częścią umowy była wojskowa konwencja, podpisana między rządem Józefa Piłsudskiego i Symonem Petlurą który położył podwaliny wspólnych polsko-ukraińskich działań wojennych przeciwko bolszewickich wojsk na terytorium Ukrainy.

W ramach obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę Chmielnicki miejski związek Polaków i obwodowy związek Polaków zorganizowali spotkanie w „Domu Ludowym” na Gryczanach.

Została zaprezentowana wystawa pod tytułem „Za naszą i waszą wolność”, która zawiera historycznе wzmianki podpisania umowy.

Po raz pierwszy od kilkudziesięciu lat w „Domu Ludowym”, który zbudowali miejscowi Polacy w 1928 roku, brzmiał język polski , były śpiewane polskie piosenki .
Na początku spotkania zaprezentowano krótką prezentację historyczną na temat podpisania porozumienia Piłsudski – Petlura, a dalej zespoły muzyczne „Mazury” i „Rozmaryn” zaprezentowały pieśni z tego okresu, w szczególności hymn Legionów Polskich „Pierwsza brygada” i strzelców siczowych „Oj, u łuzi cherwona kałyna…”, pieśni patriotyczne „Rozkwitały pąki białych róż”, „Ułani” i inne. A wokalista zespołu „Płoskirowskie dzwoneczki” Michał Letawin pocieszył obecnych pięknym śpiewem piosenki „Warczą karabiny”.

Obecni na spotkaniu mieszkańcy Greczan dziękując za ciekawą imprezę cieszyli się, że w Polskim Domu na nowo zabrzmiały polskie piosenki. Chcemy również zawiadomić, że wystawa będzie funkcjonować w Domu Ludowym jeszcze przez dwa tygodnie, na którą serdecznie zapraszamy.

Irena Letawina Medlakowska

(Źródło: wspolnotapolska.org.pl)