rakow1Minister Kultury Republiki Białorusi Borys Swiatłow oraz Ambasador RP z Republice Białorusi Konrad Pawlik wzięli udział w Festiwalu Kultur Polskiej i Białoruskiej w Rakowie pod Mińskiem

W czasie festiwalu odbywającego się na rynku w Rakowie w sobotę 27 sierpnia występowały zespoły muzyczne z obu państw, prezentowano polski i białoruski folklor. Na kiermaszu wyrobów ludowych można było obejrzeć i kupić dzieła miejscowych twórców. Zorganizowano także liczne konkursy i gry m.in. rysunku oraz inscenizacje na podstawie prozy Sergiusza Piaseckiego. Działały także place zabaw i stoiska z licznymi atrakcjami. – Raków jest dziś stolicą polskiej i białoruskiej muzyki – mówił otwierając imprezę Borys Swiatłow, Minister Kultury Republiki Białoruski.

Ambasador RP w Mińsku Konrad Pawlik podziękował stronie białoruskiej za pomoc w organizacji przedsięwzięcia i podkreślił, że pozwala ona  lepiej poznać się naszym narodom oraz przekonać o licznych związkach między nami. Wręczył także okolicznościowe dyplomy dla zespołów biorących udział w imprezie.

na podstawie: http://www.minsk.msz.gov.pl