Odeszła 21 sierpnia 2021 w Wielkiej Brytanii. Miała 90 lat.

Karolina Kaczorowska z domu Mariampolska, Pierwsza Dama RP na Uchodźctwie. Urodziła się w 1930 roku w Stanisławowie (dzisiejszy Iwano-Frankiwsk na Ukrainie). W 1940 wraz z rodziną została wywieziona na Syberię. Związek Sowiecki opuściła wraz z Armią Andersa, której żołnierzami byli jej ojciec, brat i przyszły mąż.

Była jednym z „tułaczych dzieci”: po opuszczeniu ZSRR i długiej drodze przez Persję, trafiła do Ugandy. Tam, w Koja, chodziła do polskiej szkoły. W Ugandzie pozostał do końca lat 40. XX wieku, a następnie wyjechała do Wielkiej Brytanii.

Po skończeniu studiów na uniwersytecie londyńskim, rozpoczęła pracę nauczycielki. Dzięki zaangażowaniu w działalność harcerską poznała swojego Ryszarda Kaczorowskiego, którego poślubiła 19 lipca 1952 roku. Para miała dwie córki: Jadwigę i Alicję oraz pięcioro wnuków.

Karolina Kaczorowska była aktywną uczestniczką życia społecznego polskiej emigracji. Prócz harcerstwa szczególnym zaangażowaniem była dla niej m.in. w działalność charytatywna Zjednoczenia Polek w Wielkiej Brytanii.

19 lipca 1989, po zaprzysiężeniu Ryszarda Kaczorowskiego na urząd Prezydenta RP na Uchodźstwie, została Pierwszą Damą na Uchodźstwie. W grudniu 1990 Ryszard Kaczorowski uroczyście przekazał insygnia prezydenckie Lechowi Wałęsie. Karolina Kaczorowska towarzyszyła wówczas mężowi i był to dla niej pierwszy powrót do kraju po 50 latach.

10 kwietnia 2010 miała wraz z mężem wziąć udział w obchodach 70. rocznicy zbrodni katyńskiej, jednak z powodu choroby zrezygnowała z uczestnictwa w uroczystościach. Jej mąż udał się więc w podróż sam, i jak wszyscy pasażerowie prezydenckiego samolotu, zginął w katastrofie smoleńskiej.

Pomimo tragedii Karolina Kaczorowska nie zaprzestała swojej działalności publicznej. Była szczególną kustoszką pamięci o zmarłym mężu.

W 2012 r. została odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Foto: Karolina Kaczorowska w Senacie RP. Uroczystości podsumowujące Rok Generała Władysława Andersa

Źródło: ipn.gov.pl