Teresa Kulikowicz-Dutkiewicz (1941-2022) to wieloletnia wiceprezes Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie, wielka patriotka i depozytariuszka polskiej spuścizny Lwowa.

Teresa Dutkiewicz urodziła się i mieszkała we Lwowie. Działalność społeczną traktowała jak swoją pasję. Była wiceprezesem Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie, a od 1993 r. redaktorką naczelną czasopisma Federacji „Nasze Drogi”. Należała również do Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich na Ukrainie. Wielokrotna laureatka konkursów literackich.

Opracowała antologię wierszy polskich poetów mieszkających na Ukrainie „Gdzie jesteś Ojczyzno….”, wydała książkę „Jubileusz szkoły 1816-1996” i wiele innych publikacji.

Jej ofiarna praca na rzecz środowiska Polaków na Ukrainie, a także umacniania więzi z Ojczyzną została doceniona i wyróżniona odznaczeniami, m.in. Krzyżem Kawalerski Orderu Zasługi RP, Odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej, Orderem Uśmiechu. Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie!

(na podst. inf. Ambasady RP w Kijowie)