dlonie-zniczStowarzyszenie Pamięci Polskich Termopil i Kresów w Przemyślu i Klub Inteligencji Katolickiej w Przemyślu zapraszają do udziału w zbiórce Zniczy na Cmentarz Obrońców Lwowa i na Kresy.

Przyjmujemy wpłaty od osób prywatnych i stowarzyszeń z dopiskiem „Znicze na Kresy”, na konto:PBS O/Przemyśl,  Nr 82 8642 1155 2015  1509  6119 0001

Zakupione w hurtowni  znicze – 15 października 2016r.  przekażemy  Polskiemu Towarzystwu Opieki nad Grobami Wojskowymi we Lwowie.

 Wykaz dokonanych wpłat , zakupionych  i  przekazanych zniczy,  podobnie jak w latach ubiegłym, tak i teraz   przekazujemy   drogą internetową.

Informacja tel. 608-611-549

                                                        Z kresowym pozdrowieniem,

                                                           Stanisław Szarzyński

                        Prezes Stowarzyszenia Pamięci Polskich Termopil i Kresów w Przemyślu

  1. cześć ich pamięci

    Bitwa pod Zadwórzem (17 sierpnia 1920) – bitwa stoczona w trakcie wojny polsko-bolszewickiej, gdzie batalion polskich wojsk, złożony z ochotników spośród lwowskiej młodzieży, zagrodził drogę na Lwów oddziałom 1 Armii Konnej Siemiona Budionnego. Z 330 polskich żołnierzy poległo 318, kilkunastu rannych dostało się do niewoli. Dowódca batalionu kpt. Bolesław Zajączkowski, nazywany „polskim Leonidasem”, popełnił z kilkoma żołnierzami samobójstwo. Zwłoki pięciu oficerów, które udało się zidentyfikować, pochowano na cmentarzu Orląt we Lwowie; pozostali spoczęli na miejscu swej bohaterskiej śmierci, gdzie został usypany kurhan i umieszczona tablica pamiątkowa z napisem: Orlętom, poległym w dniu 17 sierpnia 1920 r. w walkach o całość ziem kresowych.

Comments are closed.