Zarząd Główny Związku Polaków na Litwie informuje, że z końcem maja zakończyła się akcja „Pomoc Polakom we Lwowie”. Kwota 10.445 euro za pomocą przelewu została skierowana do redakcji Polskiego Radia Lwów, a dalej będzie przeznaczona dla najbardziej potrzebujących pomocy naszych Rodaków Ziemi Lwowskiej.

Przypominamy, że Zarząd Główny ZPL, wychodząc naprzeciw skierowanej do Związku prośbie Polskiego Radia Lwów o zbiórkę pieniędzy na rzecz Polaków pozostałych we Lwowie i na Ukrainie, 3 marca br. ogłosił akcję „Pomoc Polakom we Lwowie” i udostępnił specjalne, charytatywne konto bankowe swoich struktur, na które były wpłacane środki finansowe, jako dar serca dla naszych Rodaków ogarniętych wojenną pożogą.

Prezes Związku Polaków na Litwie Waldemar Tomaszewski serdecznie dziękuje wszystkim ofiarodawcom oraz prezesom oddziałów i kół ZPL za aktywną pomoc w prowadzeniu zbiórki. Kolejny raz udowodniliśmy, iż Wileńszczyzna ma wielkie i otwarte serce na potrzeby innych, a wszyscy Polacy to jedna wielka Rodzina.

„Dziękuję, że byliście nieobojętni i okazaliście swoją solidarność i ofiarność. Tylko w jedności stanowimy siłę!”

Z wyrazami szacunku i wdzięczności Waldemar Tomaszewski, prezes ZPL i AWPL

  1. Polskie organizacje na Litwie Związek Polaków, Akcja Wyborcza Polaków – potrafią dzielić się sercem, są otwarci na bliźnich w potrzebie. Wilno i Lwów są znów blisko siebie.

  2. Wilniucy nie są obojętni na los innych, podzielili się z tymi którzy znaleźli się w wyjątkowo trudnym położeniu. Brawa za postawę!

  3. Znakomita sprawa. Gratuluję podjętego działania, by wesprzeć Rodaków we Lwowie.
    Dobra robota ZPL i prezesa Tomaszewskiego oraz wszystkich ludzi dobrej woli, którzy przyłączyli się do tej szlachetnej akcji.

Comments are closed.