Szanowni Państwo, Dyrektorzy, Nauczyciele, Wychowawcy,

Drodzy Uczniowie i Rodzice.

Z okazji inauguracji roku szkolnego składam najserdeczniejsze życzenia.

Niech każdy dzień trudnej i odpowiedzialnej pracy pedagogicznej staje się źródłem osobistej satysfakcji oraz spełnienia zawodowego.

Niech to będzie rok nowych wyzwań, prowadzących młodych ludzi do otwartości, poszanowania innych, umiejętności znalezienia się we współczesnym świecie oraz owocujący znaczącymi osiągnięciami zarówno indywidualnymi, jak i zespołowymi.

Wszystkim uczniom życzę energii i zapału w zdobywaniu wiedzy, rozwijaniu własnych uzdolnień i zainteresowań.

Rodzicom życzę spokojnego roku szkolnego uwieńczonego sukcesami dzieci.

Niech to także będzie rok dialogu i porozumienia pomiędzy młodzieżą i dorosłymi.

 

Dariusz Piotr Bonisławski

prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”

Źródło: wspolnotapolska.org.pl

  1. Ładne życzenia. Niech język polski trwale się rozwija w polskich środowiskach. Nie tylko na Kresach, ale też we wszystkich krajach zamieszkiwania naszych rodaków.

Comments are closed.