15 stycznia 1944 r. Armia Krajowa rozpoczęła na Wołyniu akcję „Burza. W założeniu dowództwa AK operacja ta miała być podjęta przez oddziały Armii Krajowej przeciw wojskom niemieckim bezpośrednio przed wkroczeniem Armii Czerwonej na obszar działania tych oddziałów. Celem politycznym było wystąpienie wobec Sowietów w roli suwerena na wyzwalanych terenach.

4 stycznia 1944 r. Armia Czerwona przekroczyła granicę II Rzeczypospolitej. Trzy dni później komendant Okręgu Wołyń AK postanowił rozpocząć akcję „Burza”. Inspektorzy rejonowi otrzymali rozkaz mobilizacji oddziałów podziemnej armii i skierowanie ich do rejonu koncentracji w zachodniej części Wołynia.

Szybkie nadejście Sowietów utrudniło lub uniemożliwiło mobilizację i przybycie żołnierzy ze wschodnich obwodów. Swoich baz nie opuściły również oddziały samoobrony, które musiały nadal chronić polską ludność zagrożoną atakami ukraińskich nacjonalistów. W wyniku mobilizacji w rejonach koncentracji znalazło się ok. 6 tys. żołnierzy AK.

Za: Facebook.com/Instytut Pamięci Narodowej