19 czerwca o godzinie 15.00 w Centrum Kultury w Niemenczynie odbędzie się otwarcie wystawy fotografii Jerzego Karpowicza pt. „Dziedzictwo sakralne Wilna i rejonu wileńskiego”.

Podczas otwarcia wystawy będzie miało miejsce niezwykłe spotkanie z autorem, który podzieli się z nami inspiracjami i historią stojącą za jego dziełami. Jerzy Karpowicz, urodzony w Jęczmieniszkach, pragnie zaprezentować swoje dzieła jako „kawałeczek ziemi ojczystej”, ukazując duchową część tej ziemi, która jest dla niego źródłem i esencją twórczości.

„Pochodzę z tej ziemi, z Jęczmieniszek, chcę pokazać swój dorobek, duchową część tej ziemi. Chcę pokazać uwiecznioną w zdjęciach kawałeczek ziemi ojczystej, skąd pochodzę, gdzie urodziłem się” – mówi Jerzy Karpowicz.

Na wystawie eksponowanych jest ponad 50 zdjęć, na których uwiecznione są miejsca sakralne, ale nie tylko, Wilna i rejonu wileńskiego.

Nie przegapcie okazji, aby zobaczyć jak artysta przez swoje prace wyraża miłość i przywiązanie do miejsca, które ukształtowało jego artystyczną duszę. To wydarzenie to nie tylko wystawa, ale również podróż przez bogatą historię i kulturę Wilna i okolic.

Okazją do zorganizowania wystawy stała się obchodzona w czerwcu tego roku 90. rocznica namalowania przez Eugeniusza Kazimirowskiego, według wskazań siostry Faustyny Kowalskiej, pierwszego obrazu Jezusa Miłosiernego. Malarz zaczął malować obraz w styczniu 1934 roku i zakończył nad nim pracę w czerwcu tegoż roku.

Organizatorzy wystawy: Samorząd Rejonu Wileńskiego, Centrum Kultury w Niemenczynie.

***

Jerzy Karpowicz, urodzony w 1942 r. we wsi Okmianka pod Wilnem, związany z wileńskim środowiskiem fotograficznym – fotografuje od początku lat 50. XX wieku, fotografią artystyczną zajmuje się od 1977 roku. Miejsce szczególne w jego twórczości zajmuje fotografia dokumentalna oraz fotografia reportażowa – w zdecydowanej większości
poświęcona Wileńszczyźnie.

Jerzy Karpowicz jest autorem i współautorem wielu wystaw fotograficznych; indywidualnych oraz zbiorowych – na Litwie i za granicą. Jego fotografie były prezentowane m.in. na Białorusi, w Estonii, Japonii, na Łotwie, w Niemczech, Polsce, Rosji i na Litwie.

Publikował swoje fotografie w wielu czasopismach, m.in. polskich – na Litwie: Kurier Wileński, Magazyn Wileński, Nasza Gazeta, Spotkania, Tygodnik Wileńszczyzny oraz w almanachu Fotografia litewska, wydawanym przez Związek Fotografików Litwy.

Jerzy Karpowicz, artysta fotografik, rzetelnie zasłużył na miano kronikarza polskości na Litwie. Trudno doszukać się polskich imprez, czy wydarzeń kulturalnych w Wilnie, bądź w innych miejscowościach na Litwie, których nie rejestrowałby ten znakomity artysta. Kronikarski zapał i pasja przywiodły go także na Warmię i Mazury, gdzie od szesnastu lat towarzyszy Festiwalowi Kultury Kresowej w Mrągowie oraz- wielokrotnie- „Kaziukom-Wilniukom”, najstarszej w regionie imprezie poświęconej tradycjom Wileńszczyzny.

Wyjątkowe miejsce w twórczości Jerzego Karpowicza zajmuje tematyka polska. Praktycznie cały okres odrodzenia narodowego ma w swoim archiwum, zdjęcia z którego złożyły się również na wystawy o Wileńszczyźnie: „Miejsca pamięci poległych o wolność Ziemi Wileńskiej”, „Zanim padłeś, jeszcze ziemię przeżegnałeś ręką”, „Rejon solecznicki: dzieje, ziemia, ludzie”, „Stare Wilno”. Jego obiektyw uwiecznił wizytę na Litwie – we wrześniu 1993 roku – naszego Wielkiego Rodaka – papieża Jana Pawła II. Te zdjęcia znalazły się na międzynarodowej wystawie fotograficznej „Jan Paweł II: Bądźcie świadkami Chrystusa”, poświęconej 20. rocznicy pielgrzymki Ojca Świętego na Litwę.

Wiele jego artystycznych prac jest w albumach: „Wilno”, „Druskieniki”, „Święto Pieśni”, „Najpiękniejsze kościoły Wilna”, „Ziemia Solecznicka”, „Sakralne dziedzictwo rejonu wileńskiego” i in. Jego współpraca z polską prasą i portalami internetowymi zaowocowała setkami zdjęć obrazujących życie Polaków na Litwie.

Za zasługi w popularyzowaniu polskiej kultury i osiągnięcia w działalności artystycznej Jerzy Karpowicz został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi RP.

Na zdjęciu: Jerzy Karpowicz, Fot. Marlena Paszkowska

Za: L24.lt

Comments are closed.