Na wileńskim Cmentarzu na Rossie Prezydenci Polski i Litwy wzięli udział w uroczystych obchodach 161. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. Podczas wydarzenia Andrzej Duda podkreślał, że naród polski, litewski, ukraiński i białoruski łączy pamięć o wspólnym dziedzictwie wolności, tradycji walk o samostanowienie oraz doświadczenie pokojowego współistnienia.

Prezydent Duda mówił, że „161 lat temu na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej rozpoczęła się zbrojna insurekcja przeciwko rosyjskim okupantom”.

– Kolejny raz Litwini, Polacy, Białorusini i Ukraińcy świętują pod znakiem, którym pieczętowały swoje dokumenty powstańcze władze. To trójdzielny herb z Orłem Białym, Pogonią i świętym Michałem Archaniołem, symbolizujący zarazem jedność i odrębne tożsamości Polski, Wielkiego Księstwa Litewskiego i Rusi – podkreślił.

Prezydent RP odniósł się do obecnej sytuacji zwracając uwagę, że nadal nasze narody muszą stawiać opór rosyjskiemu imperializmowi.

Kolejnym etapem tych zmagań jest obecnie pełnoskalowa inwazja Rosji na niepodległą Ukrainę – a także zaciskająca się wokół Białorusi pętla, jaką jest zależność reżimu mińskiego od Kremla – podkreślił.

Wskazał, że „sprzeciwiając się neoimperialnej polityce Rosji, wolne narody Europy Środkowej i Wschodniej niosą solidarne wsparcie walczącym Ukraińcom i białoruskiej opozycji demokratycznej”.

Podczas uroczystości przemówienie wygłosił Prezydent Litwy Gitanas Nausėda oraz liderka białoruskiej opozycji Swiatłana Cichanouska.

W czasie obchodów Prezydent RP złożył wieniec w Kaplicy Powstania Styczniowego oraz przy Mauzoleum Matki i Serca Syna.

Wcześniej Para Prezydencka uczestniczyła wspólnie z Prezydentem Gitanasem Nausėdą i Małżonką Dianą Nausėdieną we mszy świętej w wileńskiej Bazylice Archikatedralnej św. Stanisława i św. Władysława.

Źródło: Ambasada RP w Wilnie, Fot. Marek Borawski/KPRP