Małżonka Prezydenta Agata Kornhauser–Duda spotkała się z wolontariuszami i władzami Fundacji Studio Wschód.

Od ponad dwóch lat, wyjazdy i działalność Fundacji zdominowała wojna na Ukrainie. Wolontariusze, którzy dotychczas zbierali symboliczne złotówki na porządkowanie mogił, teraz pomagają ofiarom wojny, również naszym rodakom. Fundacja ma pod opieką na Ukrainie wiele osób, którym stale dostarcza paczki żywnościowe i lekarstwa. W ubiegłym roku była z pomocą humanitarną na Ukrainie 39 razy, w tym roku już 18. Wolontariusze odwiedzają także żołnierzy walczących na froncie.

Z okazji zbliżającego się Międzynarodowego Dnia Dziecka, Fundacja odwiedzi z upominkami podopiecznych Domu Dziecka – przybyłych z okolic Mariupola na Zakarpacie. Z przebywającymi tam dziećmi Małżonka Prezydenta RP spotkała się na początku marca 2022 r. Kilka tygodni temu Fundacja odnalazła ich w ośrodku Caritasu w okolicach Użgorodu. Podczas tej wizyty dzieci wspominały spotkanie z Pierwszą Damą, kiedy gościły w Polsce i o niezapomnianych emocjach, które towarzyszyły tej wizycie. Prezes Fundacji Grażyna Orłowska–Sondej przekazała dziś Małżonce Prezydenta maskotki, które własnoręcznie wykonali podopieczni Domu Dziecka.

Podczas spotkania Pierwsza Dama wraz z towarzyszącym jej zastępcą szefa BBN gen. bryg. rez. Mirosławem Wiklikiem opowiadała o dotychczasowych działaniach, takich jak: szkolenia ukraińskich strażaków ochotników, które przyczyniły się do tworzenia struktur tej formacji na Ukrainie, regularne kursy języka polskiego dla kobiet, które uciekając przed wojną i chcą podjąć pracę w Polsce, szkolenia medyków, transporty darów przekazywanych mieszkańcom Ukrainy i walczącym na froncie żołnierzom i wielu innych inicjatywach.

– W 2010 roku powstał projekt pn. „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”. W jego realizację włączyło się ponad 200 tysięcy uczniów, którzy co roku zbierali symboliczne złotówki, przeznaczane na porządkowanie polskich cmentarzy na Wschodzie. W czasie wakacji młodzi ludzie porządkowali groby przodków na Kresach. Wielu z nich odnalazło miejsca, gdzie mieszkali ich dziadkowie i pradziadkowie – powiedziała Agata Kornhauser-Duda.

– Cieszę się, że jest tak wielu młodych ludzi, którzy chcą poświęcić swój czas, aby ocalić od zapomnienia groby przodków, mieszkańców dawnych Kresów. Jest to bardzo cenny wkład w zachowanie pamięci o naszej historii, o naszych korzeniach i naszej tożsamości. Widok tak licznej młodzieży napawa radością – dodała Pierwsza Dama.

Wizyta wolontariuszy i władz Fundacji Studio Wschód była przede wszystkim okazją do przekazania pomocy rzeczowej, którą w odpowiedzi na prośbę Fundacji, zaoferowała Małżonka Prezydenta. Dary trafią do najbardziej potrzebujących dzieci pochodzących z Mariupola, a obecnie przebywających w Użgorodzie na Ukrainie.

***

Fundacja Studio Wschód od początku wojny zbiera i przekazuje na Ukrainę pomoc w postaci artykułów żywnościowych, słodyczy i zabawek, lekarstw i środków opatrunkowych dla żołnierzy, materacy, śpiworów czy kuchenek gazowych dla poszkodowanej ludności cywilnej blisko frontu.

Organizuje również transporty dla Polaków (tak jak przed wojną) żyjących na Bukowinie, na Wołyniu, w okolicach Żytomierza, Chmielnickiego i Kamieńca Podolskiego. W ubiegłym roku przewieźli ponad 40 ton darów.

Paczki przygotowują dzieci z ponad siedemdziesięciu szkół na Dolnym Śląsku, z którymi Fundacja współpracuje już od kilkunastu lat. Wcześniej młodzi wolontariusze zbierali pieniądze i jeździli za naszą wschodnią granicę, aby ratować kresowe cmentarze. Dzisiaj, trwająca na Ukrainie wojna, uniemożliwia pracę na polskich nekropoliach, ale nie osłabiła wrażliwości na krzywdę ludzi dotkniętych nieszczęściem.

Fot. Grzegorz Jakubowski/KPRP; Źródło: prezydent.pl