W ubiegłym tygodniu Ministerstwo Sprawiedliwości przedstawiło opinii publicznej projekt Ustawy o mniejszościach narodowych. Jak poinformował resort, projekt ustawy ma na celu zdefiniowanie pojęć mniejszości narodowych i wspólnot narodowych. Osobę należącą do mniejszości narodowej proponuje się zdefiniować jako obywatela Litwy zamieszkałego na terytorium Republiki Litewskiej, który ma inną tożsamość narodową niż większość narodowa i stara się […]

Czytaj więcej →

W pierwszą niedzielę po Wielkanocy w kościele Katolickim obchodzona jest Niedziela Miłosierdzia Bożego. Niedzielę Miłosierdzia Bożego w Kościele katolickim ustanowił w 2000 roku, w rocznicę kanonizacji siostry Faustyny Kowalskiej – św. Jan Paweł II. Od Wielkiej Nocy przez cały tydzień gromadzili się w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia wierni z Wilna, okolic i zagranicy, by pomodlić się […]

Czytaj więcej →

81 lat temu świat dowiedział się o zbrodni katyńskiej. 13 kwietnia 1943 r. nazistowskie Niemcy ogłosiły informację o odkryciu w lesie katyńskim pod Smoleńskiem grobów polskich oficerów, zamordowanych przez sowieckie NKWD.   Do tego dnia los około 22 tys. obywateli polskich uwięzionych przez NKWD po wkroczeniu w 1939 roku armii sowieckiej do Polski pozostawał nieznany. […]

Czytaj więcej →

Andrzej Duda wraz z małżonką Agatą Kornhauser–Dudą wzięli udział w uroczystości podsumowującej Akcję Pomocy Polakom na Wschodzie w latach 2020–2023.   – Staramy się docierać do tych wszystkich osób, które z różnych powodów musiały opuścić Polskę, bardzo często nie z własnej woli, ale Polskę cały czas mają w swoich sercach, pielęgnują polskie wartości i polską […]

Czytaj więcej →

„Drodzy Rodacy, niech Wam nie będzie obojętne wychowanie i los następnego pokolenia, niech Wam nie będzie obojętna polska tożsamość i niech Wam nie będą obojętne chrześcijańskie wartości w życiu społecznym i w naszej cywilizacji. Trzeba stanąć w obronie życia nienarodzonych, w obronie świętości małżeństwa i w obronie Ewangelii” – podkreśla bp Piotr Turzyński, delegat Konferencji […]

Czytaj więcej →

W ramach polsko – ukraińskich konsultacji międzyrządowych Premier Donald Tusk spotkał się w Warszawie z Premierem Ukrainy Denysem Szmyhalem. Odbyły się także rozmowy polskich i ukraińskich ministrów. Poruszone zostały kwestie związane z pomocą wojskową dla Ukrainy oraz z rolnictwem i transportem. Premierzy Polski i Ukrainy podpisali wspólny komunikat podsumowujący polsko – ukraińskie konsultacje międzyrządowe. Ukraina […]

Czytaj więcej →

We wtorek 26 marca odbyło się posiedzenie Rady Naczelnej Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin. Porządek dzienny został zdominowany przez pytania związane z wyborami do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się 9 czerwca br.   Na posiedzeniu został zatwierdzony program wyborczy AWPL-ZChR oraz główne hasła partii: Za tradycyjną rodziną! Za wartościami chrześcijańskimi! Za […]

Czytaj więcej →

W sobotę 23 marca przedstawiciele polskich społeczności szkolnych i organizacji zebrali się w Wilnie na manifestacji w obronie oświaty polskiej i innych mniejszości narodowych na Litwie. Wydarzenie zorganizował Związek Polaków na Litwie. Blisko trzy tysiące osób – młodzież szkolna, ich rodzice, nauczyciele, przedstawiciele organizacji polskich na Litwie, rodacy z Macierzy i inni – przeszły z […]

Czytaj więcej →

We środę 20 marca w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej odbyło się posiedzenie Zespołu Parlamentarnego ds. Kresów Rzeczypospolitej z udziałem Prezesa Związku Polaków na Litwie europosła Waldemara Tomaszewskiego oraz przedstawicieli MSZ i organizacji kresowych. Posiedzenie poświęcone było sytuacji Polaków na Litwie, problemom z którymi zmaga się polska społeczność i znalezieniu sposobów na zatrzymanie dyskryminacji, której doświadcza polska […]

Czytaj więcej →

Ks. prałat Józef Obrembski jest dla mieszkańców Wileńszczyzny przykładem patriotyzmu i wiary. Pamiętają go jako kapłana pogodnego, zawsze uśmiechniętego, pełnego humoru i energii, szacunku i życzliwości. Zawsze też służył radą i pomocą. W okresie powojennym pomagał prześladowanym duchownym. Niósł pomoc potrzebującym. Był nie tylko duszpasterzem, ale przede wszystkim autorytetem moralnym. Józef Obrembski urodził się 19 marca […]

Czytaj więcej →