Wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Mateusz Szpytma, przy okazji pobytu w Wilnie na uroczystościach 78. Rocznicy Operacji „Ostra Brama”, odwiedził również zespół Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN, który rozpoczął miesięczny pobyt na Litwie, aby odnaleźć szczątki polskich żołnierzy poległych w latach 1914–1945.

Aktualnie prace trwają w miejscowości Kijany, gdzie poszukiwana jest zaginiona mogiła żołnierza AK. W pracach poszukiwawczych biorą udział również wolontariusze ze stowarzyszenia Odra-Niemen.

Na zdjęciu: Wiceprezes IPN dr Mateusz Szpytma odwiedził zespół BPiI IPN, który rozpoczął miesięczny pobyt na Litwie, aby odnaleźć szczątki polskich żołnierzy poległych w latach 1914–45 – 11 lipca 2022.

Fot. Katarzyna Pronobis (IPN)

Na podst. ipn.gov.pl