Zapraszamy do obejrzenia wystawy „Podróż w nieznane z Instytutem POLONIKA w Domu Kultury Polskiej (ul. Naugarduko 76).

W wernisażu 5 września br. wzięli udział Konstanty Radziwiłł – ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie oraz Dorota Janiszewska- dyrektor Instytutu Polonika.

Wystawa „Podróż w nieznane” opowiadająca o polskich śladach na świecie, to projekt, który we współpracy z Instytutem „Polonika” realizujemy na Litwie. Poprzez wystawę chcemy pokazać jak wiele łączy Polskę i Litwę, które nie tylko dzielą geograficzne sąsiedztwo, ale posiadają też bogate dziedzictwo kulturowe, którego ważna część powstała dzięki wspólnocie dziejów obu państw. Pragniemy również przybliżyć odwiedzającym historię zabytków związanych z Polską i Polakami rozsianych po całym świecie – mówi Chargé d’affaires a.i. Andrzej Dudziński.

Dudziński przypomniał także, że dzięki działaniom zainicjowanym przez polskie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Instytut „Polonika”, współpracy z litewskimi służbami konserwatorskimi oraz specjalistami z obu krajów udało się przebadać, zinwentaryzować oraz poddać pracom konserwatorskim i restauratorskim wiele cennych zabytków znajdujących się na terenie Litwy, będących świadectwem wspólnego dziedzictwa. Wsparciem w tych działaniach od lat służą polskie placówki dyplomatyczne w Wilnie.

Cieszymy się, że długoletnie, polskie doświadczenie w prowadzeniu prac konserwatorskich jest na Litwie doceniane i widzimy coraz prężniej rozwijającą się współpracę naszych obu państw w tej dziedzinie – dodaje.

Z kolei Dorota Janiszewska-Jakubiak, dyrektor Instytutu Polonika  podkreśla: – Chcielibyśmy, aby ta ekspozycja stała się przyczynkiem do szerszego zainteresowania publiczności tematem badań i ochrony dziedzictwa kulturowego związanego z etnosem polskim, a znajdującego się poza naszymi współczesnymi granicami. Z Litwą łączą nas wspólne dzieje, ale pamiętajmy, że w wielu krajach, nie tylko w tych, które są sukcesorami Rzeczpospolitej Obojga Narodów, odnotujemy obecność Polaków – ich pracę, twórczość, zaangażowanie w sprawy społeczne, polityczne, religijne czy kulturalne – dziedzictwo, które stanowi ważny element historii i kultury światowej. To też niezwykle ważne, aby pamiętać skąd pochodzimy i co przekazujemy kolejnym pokoleniom.

Na planszach prezentujemy obiekty, które otoczyliśmy opieką, jednym z nich jest kościół Św. Ducha w Wilnie, gdzie od kilku lat prowadzone są badania oraz prace konserwatorskie. Cieszymy się, że wystawa będzie pokazywana w Wilnie, bo wiemy jak wspólnie realizowane projekty są dla nas kolejnymi, cennymi doświadczeniami w kształtowaniu wzajemnych relacji – dodaje dyrektor.

Wystawa, którą przygotował Instytut Polonika z okazji jubileuszu, jest próbą pokazania jego przekrojowej działalności realizowaną w ramach trzech programów strategicznych: Badania, Ochrona, Popularyzacja. Ekspozycja zabiera widzów w podróż, której Instytut Polonika jest integralną częścią, a którą kiedyś zapoczątkowali Polacy: artyści, autorzy, fundatorzy, inżynierowie.

Dzięki wystawie odwiedzamy 13 miast wśród nich m.in. Lwów, Tbilisi, Wilno, Paryż, odległy Jodhpur czy Nowy Jork, w których odnajdujemy budynki, malowidła, projekty strojów, wnętrz, nagrobki oraz inne ślady działalności artystycznej i naukowej Polaków.

Wystawa „Podróż w nieznane z Instytutem POLONIKA” składa się z dwóch części – outdoorowej – złożonej z osiemnastu wielkoformatowych plansz prezentujących wybrane projekty Instytutu oraz części multimedialnej, gdzie zaprezentowane zostaną m.in filmy dla dzieci (serial animowany „Polo i Nika”), młodzieży i dorosłych („Kaplica Barczewskich” – film o renowacji największej kaplicy grobowej na cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie, „Przebudzone spojrzenia” – film o katedrze ormiańskiej oraz prezentację wykorzystania skaningu 3D w dokumentacji zabytków).

Wystawa będzie prezentowana do 30 września 2023 r. w Domu Kultury Polskiej w Wilnie.

Źródło: Ambasada RP w Wilnie