8 lutego mija rok od skazania na karę ośmiu lat pozbawienia wolności dziennikarza i działacza polskiej mniejszości na Białorusi Andrzeja Poczobuta. Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydało specjalne oświadczenie w którym podkreśliło, że uwolnienie A. Poczobuta pozostaje dla MSZ priorytetem.

W politycznym procesie Poczobut był oskarżony z dwóch artykułów kodeksu karnego, dotyczących „wzniecania nienawiści” oraz „wzywania do działań na szkodę Białorusi”. Został uznany za winnego i otrzymał ogólną karę ośmiu lat więzienia.

Pełny tekst oświadczenia MSZ:

Dziś mija rok od skazania na karę ośmiu lat pozbawienia wolności Andrzeja Poczobuta, wiceprzewodniczącego Związku Polaków na Białorusi i niezależnego reprezentanta białoruskiego środowiska dziennikarskiego. Jego uwolnienie pozostaje dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych priorytetem.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP stanowczo sprzeciwia się wykorzystywaniu Polaków na Białorusi jako zakładników władz w Mińsku i ponawia apel o natychmiastowe, bezwarunkowe uwolnienie i oczyszczenie z zarzutów Andrzeja Poczobuta oraz innych więźniów politycznych. Aresztowany w marcu 2021 r., a następnie skazany w pokazowym procesie 8 lutego 2023 r. Poczobut stał się symbolem bezprecedensowych represji, ale też walki o prawa do kultywowania tradycji przodków, nauki języka polskiego oraz ochrony miejsc pamięci i pielęgnowania historycznego, wspólnego dla Polski i Białorusi dziedzictwa. Jego sprawa jest dowodem na jednoznacznie konfrontacyjną postawę Mińska i wskazuje na chęć dążenia do dalszej degradacji wzajemnych relacji. Ministerstwo Spraw Zagranicznych zdecydowanie wzywa władze białoruskie do respektowania prawa międzynarodowego i umów bilateralnych w zakresie ochrony praw mniejszości narodowych.

Skala represji reżimu wobec własnych obywateli po sfałszowanych wyborach w sierpniu 2020 r. wciąż przybiera na sile. Obecnie w białoruskich więzieniach i aresztach przebywają tysiące niewinnych ludzi a ponad 1400 z nich to osoby uznane za więźniów politycznych. Przemoc reżimu A. Łukaszenki spowodowała falę uchodźstwa Białorusinów w latach 2020-2023 – tysiące obywateli Białorusi zostało zmuszonych do wyjazdu z kraju, w tym znacznej mierze do Polski. Ministerstwo Spraw Zagranicznych upomina się o uwolnienie i oczyszczenie z zarzutów wszystkich więźniów politycznych oraz natychmiastowe zatrzymanie represji na Białorusi.

Za: gov.pl (MSZ)