Biograficzna wystawa elementarna przygotowana przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Gdańsku. Powstała w związku z 75. rocznicą śmierci Danuty Siedzikówny „Inki”.

Danuta Siedzikówna ps. „Inka” urodziła się 3 września 1928 r. W 1943 r., jako piętnastolatka, złożyła przysięgę AK i odbyła szkolenie sanitarne. Przeszła szlak bojowy w 5. Wileńskiej Brygadzie AK mjr. Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki”. W dniu 20 lipca 1946 r. została aresztowana przez Urząd Bezpieczeństwa i osadzona w więzieniu w Gdańsku. Po ciężkim śledztwie 3 sierpnia 1946 r. skazano ją na karę śmierci. Wyrok wykonano 28 sierpnia 1946 r.

Jej nazwisko stało się symbolem wierności ideałom, a także niezłomnej postawy do samego końca, gdy potrafiła zachować się „jak trzeba” poświęcając swoje młode życie w walce o niepodległą Polskę (w momencie śmierci nie miała ukończonych 18 lat). Jest dziś jednym z najbardziej znanych i rozpoznawalnych Żołnierzy Wyklętych.

Autor: Artur Chomicz. Recenzja: dr hab. Marek Gałęzowski, dr hab. Piotr Niwiński. Korekta: dr Roksana Blech. Koncepcja graficzna serii: Paulina Żak. Skład: Piotr Wiejak

W wystawie wykorzystano zdjęcia: Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, domen publicznych, a także ze zbiorów prywatnych Wiesławy Korzeniowej oraz rodzin Pawełek i Tymińskich.

edukacja.ipn.gov.pl