Święta Wielkanocne obfitują w tradycje i zwyczaje symbolizujące przesłanie jakie niesie Zmartwychwstanie Pańskie. Wspólne przeżywanie radości czasu nadziei, życzenia, to chwile, które kultywujemy każdego roku. Zwłaszcza teraz, gdy za naszą granicą rozgrywa się tragiczny, niczym nie uzasadniony konflikt, gdy życie tysięcy zamieniło się w tułaczkę w nieznane, takie spotkania są niezwykle cenne, budujące więź i dające świadectwo chrześcijańskiej postawy współodczuwania losu bliźniego i gotowości do niesienia mu pomocy.

W przededniu świąt, w Domu Polonii im. Andrzeja Stelmachowskiego w Warszawie, siedzibie Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, spotkali się uchodźcy z Ukrainy – w zdecydowanej większości nasi rodacy – z władzami, pracownikami i członkami Wspólnoty Polskiej oraz zaproszonymi gośćmi,

Byli również obecni przedstawiciele uchodźców wojennych z Ukrainy przebywający obecnie w Domach Polonii w Pułtusku i Ostródzie. Prezesi organizacji polskich z Ukrainy przebywających w Polsce, przedstawiciele repatriantów – mieszkańców Kazachstanu przebywających w Ośrodku Adaptacyjnym dla Repatriantów w Domu Polonii w Pułtusku, przedstawiciele władz Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” – Rady Krajowej, Zarządu Krajowego, Komisji Rewizyjnej, prezesi oddziałów, dyrektorzy Domów Polonii. Rolę gospodarza pełnił Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Dariusz Piotr Bonisławski.

„Powinniśmy wyrazić wdzięczność Panu Bogu za to, że dał nam możliwość wspólnego obchodzenia Świąt Wielkanocnych. Państwu dziękuję, że przyjęliście zaproszenie, że tu jesteście aby symboliczny sposób okazać jedność, którą chcemy wspólnie z Wami budować i która od ponad 30 lat stanowi istotę i misję Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” – witał zebranych na uroczystości Prezes Bonisławski. Wyraził nadzieję, że nasi ukraińscy goście i przyjaciele poczuli odrobinę świątecznej atmosfery i życzliwość nas wszystkich, którzy jak umiemy staramy się złagodzić ich wojenną traumę i tęsknotę za domem.

Źródło: Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”