Na zaproszenie Konsul Generalnej RP we Lwowie pani Elizy Dzwonkiewicz w siedzibie konsulatu zebrali się przedstawiciele polskich organizacji, które od początku pełnoskalowej rosyjskiej inwazji na Ukrainę organizowały transporty pomocy humanitarnej z Polski i innych krajów Europy na tereny bezpośrednio dotknięte działaniami wojennymi. Celem spotkania darczyńców było podziękowanie za ofiarność i wsparcie, jakiego polska mniejszość narodowa z lwowskiego okręgu konsularnego udzieliła na rzecz ukraińskiego wysiłku wojennego w walce z rosyjskim najeźdźcą.

Pomoc przekazywana przez polskie organizacje będzie od tej pory oznaczona znakiem logotypem „Polska mniejszość – Ukrainie”.

Źródło: Ambasada RP w Kijowie