Ppłk Danuta Szyksznian-Ossowska była łączniczką wileńskiej AK, uczestniczyła w Operacji „Ostra Brama”.

Ze względu na zaangażowanie rodziców, z konspiracją była związana od najmłodszych lat. Od 1940 r. była łączniczką w Okręgu Wileńskim ZWZ-AK, gdzie zajmowała się przerzutem dokumentów, rozkazów, broni, benzyny. Uczestniczyła w Operacji „Ostra Brama” w Wilnie.

W 1944 r. została osadzona w więzieniu NKGB, była przesłuchiwana i torturowana. Została skazana na 10 lat łagrów, jednak w 1945 r. wyszła na wolność.

Powojenne życie związała z Pomorzem Zachodnim. Za swoją konspiracyjną przeszłość była szykanowana, m.in. pozbawiono ją praw nauczania i pracy w szkole. Nie zaprzestała jednak działalności związanej z Kresami i Armią Krajową. Była współzałożycielką szczecińskiego Klubu Żołnierzy Kresowych AK oraz honorową Prezes Zarządu Okręgu Szczecin Światowego Związku Żołnierzy AK. Zmarła 1 grudnia 2022 r. w wieku 96 lat.

Fot. Facebook.com/IPN.Szczecin, Źródło: IPN Szczecin