Fałszywa troska Klonowskiego o polską oświatę na Litwie

Takie będą Rzeczypospolite jakie ich młodzieży chowanie. Z tą prawdą się nie dyskutuje, tę prawdę wciela się w życie, bo od niej zależy przyszłość każdej wspólnoty, tej polskiej na Litwie również.

Oświata polska na Kresach wymaga szczególnego wsparcia i zaangażowania ze wszystkich stron, także z Macierzy i od Polonii na świecie. Od nauczania młodych pokoleń zależeć będzie polskość i jej zachowanie na Ziemiach Utraconych, czyli mówiąc w skrócie, na Wileńszczyźnie, Grodzieńszczyźnie i Lwowszczyźnie. Wiedzą i rozumieją to najlepiej kresowi Polacy z Litwy, którzy pomimo lat urzędowej dyskryminacji dokonali rzeczy wręcz fenomenalnej, zachowali a nawet umocnili polskie szkolnictwo w tym kraju.

„Dęby i burzany. Ukraińskie organizacje i partie związane z biskupem stanisławowskim Grzegorzem Chomyszynem (1925-1939)”

Czy nakreślona przez bp. Grzegorza Chomyszyna koncepcja zbudowania poprawnych relacji polsko-ukraińskich miała możliwości powodzenia? Dyskusja online o książce „Dęby i burzany. Ukraińskie organizacje i partie związane z biskupem stanisławowskim Grzegorzem Chomyszynem (1925-1939)” – Gdańsk, 24 lutego 2021.

Jaka była recepcja ideowych i politycznych propozycji nurtu chrześcijańskiego tworzonego wokół bp. Grzegorza Chomyszyna przez społeczeństwo ukraińskie? Jak układały się relacje między biskupem stanisławowskim a metropolitą halicko-lwowskim Andrzejem Szeptyckim? Czy nakreślona przez bp. Grzegorza Chomyszyna koncepcja zbudowania poprawnych relacji polsko-ukraińskich miała możliwości powodzenia?

Powstaje Kresowa Droga Krzyżowa w Radwanowicach k. Krakowa

Na terenie parku należącego placówki macierzystej Fundacja im. Brata Alberta, powstaje plenerowa Droga Krzyżowa, dedykowana wszystkim tym, którzy w XX wieku oddali swe życie w obronie Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej  Polskiej.

70. rocznica śmierci mjr. Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki”

8 lutego 1951 r., w więzieniu mokotowskim w Warszawie wykonano wyrok śmierci na mjr. Zygmuncie Szendzielarzu „Łupaszce”, dowódcy V Wileńskiej Brygady Armii Krajowej.

Związek Polaków na Litwie organizuje społeczny spis ludności na Wileńszczyźnie

W związku z planowanym na ten rok powszechnym spisem ludności na Litwie oraz w związku z nieścisłościami i rozbieżnościami statystycznymi dotyczącymi deklarowanej narodowości w poprzednich spisach ludności, ZPL przeprowadzi swój spis w celu porównawczo – informatycznym, na potrzeby statystyczne.

Jarosław Szarek i Krzysztof Szwagrzyk uhonorowani Krzyżami Służby Niepodległości

28 stycznia 2021 roku prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Jarosław Szarek i wiceprezes IPN dr hab. Krzysztof Szwagrzyk otrzymali z rąk działaczy Formacji Niepodległościowej Krzyże Służby Niepodległości.

Kim jest Dmytro Klaczkiwski, którego chce upamiętnić ukraiński parlament?

Rada Najwyższa Ukrainy przyjęła uchwałę w sprawie upamiętnienia ważnych dat i jubileuszy w 2021 roku. Są wśród nich wydarzenia i ludzie wspólni dla historii obu narodów. Jedną z osób, które chce wyróżnić ukraiński parlament jest Dmytro Klaczkiwski, główny sprawca rzezi wołyńskiej dokonanej na Polakach.

Prokuratura: oszczercza nagonka na ministra Narkiewicza była bezprawna

Prokuratura umorzyła postępowanie przygotowawcze w sprawie ówczesnego ministra komunikacji Jarosława Narkiewicza, nie dopatrzyła się bowiem znamion czynu zabronionego.

Pierwsza masowa deportacja obywateli polskich przez Sowietów

10 lutego 1940 r. rozpoczęła się pierwsza masowa sowiecka deportacja obywateli polskich mieszkających na okupowanych przez Związek Sowiecki wschodnich województwach II Rzeczpospolitej.

Polskojęzyczni „przyjaciele” Landsbergisa atakują inicjatywę Związku Polaków na Litwie

Andžej Pukšto, Česlav Okinčic, Vytautas Landsbergis, Zbignev Balcevič/FB

Uderz w stół a nożyce się odezwą, powiada stare przysłowie, ale dzisiaj chciałoby się raczej powiedzieć: Zrób spis Polaków, a polskojęzyczni „przyjaciele” Landsbergisa zaatakują.

„Przełamać barierę strachu” – premiera filmu o abpie Ignacym Tokarczuku

Już jutro (poniedziałek 1 lutego 2021r.) na antenie TVP Historia zostanie wyemitowany najnowsza produkcja IPN, poświęcona postaci abpa Ignacego Tokarczuka.

Zaginione granice. Wystawa w Domu Polonii w Warszawie

Od 29 grudnia 2020 roku w Domu Polonii w Warszawie przy Krakowskim Przedmieściu 64 można oglądać wystawę „Zaginione granice. Śladami II Rzeczypospolitej”. Jest ona jednym z elementów projektu realizowanego przez Podlaski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” we współpracy z Tomaszem Grzywaczewskim – podróżnikiem, reporterem.