List Prezydenta Polski Andrzeja Dudy do uczestników uroczystości upamiętniających 77. rocznicę zbrodni wołyńskiej

Uroczystości upamiętniające 77. rocznicę zbrodni wołyńskiej

Uczestnicy uroczystości upamiętniających 77. rocznicę zbrodni wołyńskiej

Łuck – Pawliwka – Huta Stepańska

Ekscelencjo Księże Biskupie!

Szanowni Państwo!

Rzeź wołyńska – okrutna zbrodnia popełniona na ludności polskiej na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej w latach 1943-1945 – tkwi jak straszny, bolesny cierń w naszej narodowej pamięci. Wołyńska tragedia ma zarazem wymiar uniwersalny, wstrząsający dla całej ludzkiej wspólnoty, dla wszystkich narodów. Była ona bowiem ludobójstwem, które pochłonęło około 100 tysięcy ofiar i zapisało się w historii jako jedna z najkrwawszych masowych zbrodni wojennych dokonanych na ludności cywilnej w okresie II wojny światowej. (...)

Zapraszamy do lektury listu.

Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ukraińskiego Ludobójstwa Polaków

Ludobójstwo dokonane w latach 1939 – 1947 przez nacjonalistów ukraińskich na mieszkańcach Kresów Południowo-Wschodnich i Lubelszczyźnie stanowi część dramatu zgotowanego obywatelom polskim przez systemy i ideologie totalitarne.

W wyniku zbrodniczych działań Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów, Ukraińskiej Powstańczej Armii, Służby Bezpieki OUN, Samoobronnych Kuszczowych Widdiłów, SS Galizien i band chłopskich na terenie sześciu przedwojennych wschodnich województw II RP – wołyńskiego, lwowskiego, tarnopolskiego, stanisławowskiego, lubelskiego i poleskiego – zginęło ponad 150 tys. polskich obywateli. Śmierć zadawano im w niezwykle okrutny sposób.

Wywieś flagę i zapal Znicz Pamięci!

Wspólnie dla Polonii i Polaków za granicą

W Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyło się spotkanie na temat przyszłej współpracy pomiędzy Uczelnią, Polskim Komitetem Olimpijskim i Stowarzyszeniem Wspólnota Polska na rzecz Polonii i Polaków za granicą.

W spotkaniu uczestniczyli:  Andrzej Kraśnicki – Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński – Rektor UKSW,  Ks.  prof. dr hab. Ryszard Czekalski – Rektor-elekt UKSW, prof. dr hab. Anna Fidelus  – Prorektor UKSW oraz Dariusz Piotr Bonisławski – Prezes Stowarzyszenia Wspólnota Polska, Tomasz Różniak – Skarbnik Stowarzyszenia Wspólnota Polska i Witold Rybczyński –  ambasador ad personam, Przewodniczący Komisji Współpracy z Polonią PKOl.

Waldemar Tomaszewski: AWPL-ZChR – siłą napędową zmian na lepsze

Prezentujemy Państwu wywiad z Waldemarem Tomaszewskim, przewodniczący Akcji Wyborczej Polaków na Litwie-Związku Chrześcijańskich Rodzin, poseł do Parlamentu Europejskiego

Wywiad ukazał się w „Litovskij Kurier” 11 czerwca w bieżącym roku.

Wilno: W hołdzie Pileckiemu

Liderzy polskiej społeczności na Litwie, przewodniczący Akcji Wyborczej Polaków na Litwie-Związku Chrześcijańskich Rodzin, poseł do Parlamentu Europejskiego Waldemar Tomaszewski wraz z wiceprezes Związku Polaków na Litwie, wicemer (wiceprezydent) miasta Wilna Edytą Tamošiūnaitė, upamiętnili Rotmistrza Witolda Pileckiego.

„Polskość bielą i czerwienią się mieni”

Zakończył się konkurs fotograficzny „Polskość bielą i czerwienią się mieni”.

Koordynatorzy konkursu, czyli jego inicjator „Przystanek Historia” w Chicago oraz współorganizator Redakcja „Dziennika Związkowego” poinformowali o rezultatach fotograficznych zmagań adresowanych do uczniów szkół polonijnych i ich rodzin.

Nagonka na Jarosława Narkiewicza konsekwencją braku ustawy lustracyjnej

W poniedziałek, 25 maja, odbyła się konferencja prasowa Zbigniewa Jedzińskiego – posła na Sejm Republiki Litewskiej z ramienia Akcji Wyborczej Polaków na Litwie-Związku Chrześcijańskich Rodzin „Oszczercza kampania przeciwko ministrowi Jarosławowi Narkiewiczowi – konsekwencją braku ustawy lustracyjnej”.

IX Zjazd Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin (AWPL-ZChR) Waldemar Tomaszewski ponownie prezesem!

„Niech Będzie pochwalony Jezus Chrystus!” – 139 delegatów przywitał przewodniczący AWPL-ZChR Waldemar Tomaszewski. Podkreślił, że, choć zjazd ma charakter roboczy, ale doczekał się pozdrowień od „osób nam bliskich”. AWPL-ZChR współpracuje z europejskimi partiami, partiami w Polsce, zaś kilka z nich przekazało pozdrowienia dla delegatów dzisiejszych obrad. Słowa uznania dla partii i jej osiągnięć skierował prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński i Bogusław Rogalski, przewodniczący partii Zjednoczenie Chrześcijańskich Rodzin.

Białoruś: ZPnB wspomaga walkę z koronawirusem

Związek Polaków na Białorusi podjął działania zmierzające do ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa. Kierownictwo organizacji postanowiło zawiesić wszelkie imprezy masowe oraz pracę centralnego biura Związku.

Minister Czaputowicz na Litwie: oczekujemy, że język polski będzie w pełni uznany na maturze

Głównym celem wizyty ministra spraw zagranicznych Jacka Czaputowicza w Wilnie był udział w spotkaniu szefów dyplomacji Polski, Estonii, Litwy i Łotwy w tzw. formule B3+1, któremu przewodniczy szef polskiej dyplomacji.

„Od Podola i Pokucia wieje wiatr”

„Od Podola i Pokucia wieje wiatr” to sentymentalne wspomnienia pani Rozalii Fernandez, Polki urodzonej i wychowanej na Kresach Wschodnich, a jednocześnie przepiękny upominek na rzecz naszych Podopiecznych.

„Polska w Twoim domu”

Inicjatywa MSZ „Poland at your home” / „Polska w Twoim domu” ma na celu zachęcenie środowisk polonijnych i polskich za granicą, szczególnie dzieci i młodzież polskiego pochodzenia, do korzystania z ogólnodostępnych bezpłatnych programów edukacyjnych i kulturalnych online.