W Europarlamencie o aresztowaniach Polaków na Białorusi

Dzisiaj 14 kwietnia odbyło się posiedzenie Delegacji Parlamentu Europejskiego do spraw stosunków z Białorusią, której pierwszym wiceprzewodniczącym jest Waldemar Tomaszewski, przewodniczący Akcji Wyborczej Polaków na Litwie-Związku Chrześcijańskich Rodzin. Spotkanie w całości poświęcone było napiętej sytuacji na Białorusi oraz sprawie aresztowania działaczy polskich w tym kraju.

Spotkanie europarlamentarnej Delegacji podzielone zostało na dwie części. W pierwszej z nich europosłowie wysłuchali informacji o sytuacji wewnętrznej na Białorusi, którą zreferowali przedstawiciele białoruskich organizacji pozarządowych, w tym Aliaksandr Yarashuk z Białoruskiego Kongresu Demokratycznych Związków Zawodowych oraz Jaroslav Likhaczevskiy z Fundacji Solidarności z Białorusią.

Przesłanie Prezydenta RP Andrzeja Dudy z okazji Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej

Szanowni Państwo! Drodzy Rodacy!

Każdego 13 kwietnia w sposób szczególny czcimy pamięć blisko 22 tysięcy Polaków, którzy padli ofiarą potwornej komunistycznej zbrodni przeciw pokojowi, ludzkości i narodowi polskiemu. Akt ludobójstwa, jakim był mord katyński, trwa w naszej pamięci historycznej jako bolesna rana i przestroga.

Po 17 września 1939 roku ponad połowa terytorium Rzeczypospolitej znalazła się pod okupacją ZSRR. Do niewoli trafiło blisko 250 tysięcy polskich jeńców. W aresztach NWKD najdłużej przetrzymywani byli oficerowie. Choć uwięzieni, trwali w wierności Ojczyźnie i zachowali honor żołnierza Rzeczypospolitej. Najwyższe władze Związku Sowieckiego uznały ich za nieprzejednanych, groźnych wrogów sowieckiego imperium i nakazały zamordować.

II Międzynarodowy Festiwal Filmowy o Totalitaryzmach „Echa Katynia” – 15–18 kwietnia 2021

Świat przepełniony jest ideami, które mogą się przekształcić w TOTALITARYZMY. Często nie zdajemy sobie sprawy ze skali tego zjawiska.

Oświadczenie Związku Polaków na Litwie w sprawie bezprawnego zatrzymania Polaków na Białorusi

W ostatnich tygodniach otrzymujemy niepokojące informacje o prześladowaniach i aresztowaniach przedstawicieli polskiej mniejszości narodowej na Białorusi.

Polityczne elity Litwy wciąż nie mogą się pozbyć KGB-istowskiego cienia. AWPL-ZChR konsekwentnie za lustracją

Nieustanne działania Akcji Wyborczej Polaków na Litwie-Związku Chrześcijańskich Rodzin (AWPL-ZChR) zmierzające do przeprowadzenia powszechnej lustracji życia publicznego nadal spotykają się z agresywnym oporem niektórych polityków w parlamencie litewskim.

Uroczystości na „Łączce” – otwarcie wystaw IPN o rtm. Witoldzie Pileckim i o ppłk. Łukaszu Cieplińskim – 1 marca 2021

1 marca 2021 r. prezes IPN dr Jarosław Szarek oraz jego zastępca prof. Krzysztof Szwagrzyk wzięli udział w centralnych uroczystościach z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Powstaje Kresowa Droga Krzyżowa w Radwanowicach k. Krakowa

Na terenie parku należącego placówki macierzystej Fundacja im. Brata Alberta, powstaje plenerowa Droga Krzyżowa, dedykowana wszystkim tym, którzy w XX wieku oddali swe życie w obronie Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej  Polskiej.

Na wniosek Waldemara Tomaszewskiego w Europarlamencie omówią aresztowania Polaków na Białorusi!

W połowie kwietnia odbędzie się w Parlamencie Europejskim nadzwyczajne posiedzenie Delegacji do spraw stosunków z Białorusią.

Drodzy Rodacy – wyznawcy Chrystusa Zmartwychwstałego!

Radując się ze zmartwychwstania Chrystusa, pragnę przekazać Wam jak najlepsze życzenia świąteczne.

Waldemar Tomaszewski: Część instytucji opanowana przez niesumiennych ludzi

Wypowiedź showmana Arūnasa Valinskasa „takich jak europoseł Waldemar Tomaszewski powinno się rozstrzeliwać po jednym na rok” ponownie wywołała dyskusje.

X edycja Nagrody im. Macieja Płażyńskiego

Rozpoczęła się dziesiąta edycja Nagrody im. Macieja Płażyńskiego dla dziennikarzy i mediów służących Polonii. Zgłoszenia można przesyłać do 18 kwietnia 2021.

Konkurs Kancelarii Prezydenta dla uczniów polonijnych

Kancelaria Prezydenta ogłasza Konkurs Recytatorski „Słowem – Polska” skierowany do uczniów szkół polonijnych i polskich za granicą. O nagrodę Małżonki Prezydenta RP mogą ubiegać się młodzi rodacy uczący się języka polskiego w krajach ich zamieszkania.