We Lwowie odbyło się 9. posiedzenie Polsko-Ukraińskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Gospodarczej. Polskę reprezentowali przedstawiciele wszystkich resortów zaangażowanych we współpracę gospodarczą, w tym minister rozwoju i technologii Krzysztof Hetman oraz minister rolnictwa Czesław Siekierski. Delegacji ukraińskiej przewodniczyła wicepremier, minister Reintegracji Ziem Czasowo Okupowanych Ukrainy Iryna Vereshchuk.

Na początku posiedzenia minister Krzysztof Hetman podkreślił, że Polska cały czas solidaryzuje się z Ukrainą i narodem ukraińskim oraz wspiera Ukrainę na wielu płaszczyznach.

W ostatnim roku w naszych relacjach pojawiły się jednak tematy bardzo trudne, złożone, wymagające od nas wyważenia stanowisk i odpowiedniej ochrony naszych obywateli. W szczególności zagrożona została sytuacja polskich rolników i przewoźników. Zdajemy sobie sprawę z trudnej sytuacji gospodarczej naszych ukraińskich partnerów, ale to też trudny czas dla nas wszystkich. Uważamy, że tylko wzajemny dialog i otwartość mogą doprowadzić do kompromisowego rozwiązania wrażliwych kwestii. Dziś też będziemy o nich rozmawiać – dodał minister.

W czasie spotkania dyskutowano również o wzmacnianiu współpracy m.in. w energetyce, projektach kosmicznych, metrologii i o odbudowie Ukrainy. Polska jest też gotowa do wymiany doświadczeń w zakresie prawa zamówień publicznych i chce wspierać Ukrainę w procesie dostosowania do akcesji do UE.

W tym roku będziemy obchodzić 20. rocznicę przystąpienia Polski do UE i sądzę, że to właśnie Polska ma nie tylko odpowiednie zrozumienie dla potrzeb Ukrainy w zakresie akcesji, ale też wolę dzielenia się doświadczeniami z naszej drogi do Unii – zaznaczył szef MRiT.

Polsko-Ukraińska Komisja Międzyrządowa ds. Współpracy Gospodarczej została powołana na mocy polsko-ukraińskiej umowy o współpracy gospodarczej z 2005 r. Dotychczas odbyło się 8 posiedzeń. W ramach Komisji formalnie działa 7 grup roboczych (ds. współpracy w rolnictwie, turystyce, sektorze paliwowo-energetycznym, transportu, informacji geoprzestrzennej, przestrzeni kosmicznej, handlu i inwestycji) i 1 podkomisja (przemysł obronny). Jednak jak zapowiedział podczas spotkania z mediami minister Hetman, wraz wicepremier Iryną Vereshchuk podjęli decyzję, by zintensyfikować prace Komisji.

Chcemy, by Komisja spotykała się częściej, a grupy robocze zostały poszerzone o kolejne obszary współpracy – poinformował.

Rozmowy Komisji poprzedziło wspólne z wicepremier Vereshchuk i ambasadorem Ukrainy w Polsce Vasylem Zwaryczem, złożenie przez ministra Hetmana kwiatów na Cmentarzu Łyczakowskim oraz spotkanie dwustronne szefa MRiT z wicepremier Ukrainy. Wśród tematów rozmowy były zagadnienia związane m.in. ze współpracą handlową, odbudową Ukrainy i współpracą przedsiębiorców.

Dzień wcześniej, 10 marca 2024 r., w obecności ministra Hetmana i wicepremier Vereshchuk, podpisano umowę pomiędzy Państwową Służbą Celną Ukrainy a firmą Unibep S.A. na przebudowę przejścia drogowego „Szeghini” na polsko-ukraińskiej granicy.

Źródło: gov.pl/ministerstwo rozwoju i technologii