Fundacja im. Brata Alberta włączyła się do pomocy dla uchodźców z Ukrainy. Przygotowuje miejsca dla kobiet z dziećmi w Krakowie, Radwanowicach i Zawoi oraz innych miejscowościach, gdzie są placówki Fundacji. Niektóre osoby już zaoferowały swoje domy i mieszkania prywatne. Wszystko dzieje się bardzo spontanicznie.

W tej chwili przygotowujemy się na przyjazd kilkunastu osób ze Lwowa – małżeństwo z czwórką dzieci oraz dwie kobiety, każda z trójką dzieci. W tej chwili stoją w koszmarnej kolejce przed polską granicą. Przez całą noc przejechali 3 km., a jeszcze mają ok. 10 km. Są też prośby od kilku innych kobiet z dziećmi, którzy już trafili do Polski (mężowie ze względu na pobór zostają).

Fundacja organizuje też pomoc dla ośrodków charytatywnych, prowadzonych przez Siostry Franciszkanki Służebnice Krzyża – FSK w Starym Skałacie k. Tarnopola, Żytomierza i Charkowa.

Ktokolwiek chciałby pomóc w tej sprawie, to przez cały weekend, jak i dni następne, trwa dyżur w biurze Fundacji e-mail: prezes@albert.krakow.pl.