W tym roku Związek Polaków na Litwie obchodzi 30- lecie działalności. Uroczystości z okazji powstania Solecznickiego Rejonowego Oddziału ZPL miały miejsce 8 listopada w Centrum Kultury w Solecznikach. Obchody jubileuszowe zostały połączone z uczczeniem 101. rocznicy Niepodległości Polski. W imprezie wzięło udział blisko 300 członków rejonowej organizacji, zrzeszającej około 1200 osób w 46 kołach. Uroczystość […]

Read More →

W Przystanku Historia IPN w Warszawie odbyła się prezentacja książki Zabici w Kalininie, pochowani w Miednoje (Убиты в Калинине, захоронены в Медном). Trzytomowe dzieło zawiera ponad 6 tysięcy not biograficznych polskich jeńców obozu w Ostaszkowie, zmarłych w niewoli lub rozstrzelanych na mocy decyzji władz ZSRR z 5 marca 1940 r. W książce opublikowano także materiały […]

Read More →

Forum Młodych Polaków na Ukrainie – to inicjatywa Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku. Projekt skupia młodych liderów polskiego pochodzenia, działających na rzecz rozwoju polskiej kultury i tradycji w różnych organizacjach i środowiskach polskich na Ukrainie. W tym roku miała miejsce już piąta edycja Forum, która składała się z dwóch spotkań regionalnych w […]

Read More →

W dniach 19–26 października 2019 r. Biuro Edukacji Narodowej IPN organizuje seminarium wyjazdowe dla nauczycieli na dawne polskie Kresy. Trasa pierwszej edycji seminarium prowadzi w wyjątkowe miejsca na Podolu. Kraina ta zajmuje ważne miejsce w polskiej historii i kulturze. W przedrozbiorowej Polsce była regionem o kluczowym znaczeniu strategicznym z racji urodzajnych gleb (Polska bogaciła się […]

Read More →

Na scenie Domu Kultury Polskiej w Wilnie miała miejsce druga odsłona wspaniałego widowiska patriotyczno-muzycznego „Stary album mówi wiele” Polskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Ojcowizna”. W widowisku wzięli udział Minister Spraw Wewnętrznych Rita Tamašuniene, Prezes Związku Polaków na Litwie Michał Mackiewicz, dyrektor Biura Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie ks. Leszek Kryża. Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” reprezentowała Dyrektor […]

Read More →

Zapraszamy szkoły województwa zachodniopomorskiego do udziału w III Edycji Konkursu ,,Skąd mój ród, skąd moje korzenie”. Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów klas VII szkół podstawowych. Uczestnicy konkursu mają za zadanie napisać pracę pisemną , w której zostanie opisana historia miejsc oraz wydarzeń związanych z przeszłością rodzin uczniów uczestniczących w konkursie , ze szczególnym uwydatnieniem […]

Read More →

Stowarzyszenie Pamięci Polskich Termopil i Kresów w Przemyślu i Klub Inteligencji Katolickiej w Przemyślu zapraszają do udziału w organizowanej, podobnie jak w latach ubiegłych zbiórce zniczy (biało – czerwonych) na Cmentarz Obrońców Lwowa i groby na Kresach, m.in. (Trzcieniec, Mościska, Sądowa Wisznia , Gródek Jagielloński, Stary Sambor, Niżankowice.) Przyjmujemy wpłaty od osób prywatnych,  stowarzyszeń  i […]

Read More →

Od września 2019 roku przy Ambasadzie RP w Kijowie startuje nowy projekt – Klub Nauczycieli Języka Polskiego. Klub przeznaczony jest dla wszystkich nauczycieli uczących języka i kultury polskiej w ramach ukraińskiego systemu oświaty na poziomie podstawowym i średnim. Celem powstania Klubu jest: – wsparcie nauczycieli języka polskiego, w tym udostępnienie wiedzy o kursach, programach i […]

Read More →