W dniach od 30 listopada do 2 grudnia 2017 r. w Ostródzie odbędzie się ,,Festiwal Partnerstw”. Celem wydarzenia jest upowszechnienie idei tworzenia partnerstw między szkołami polonijnymi i polskimi szkołami działającymi za granicą, a polskimi, a także pozyskanie partnera do realizacji wspólnych projektów edukacyjnych. Dzięki współpracy z Polonią i Polakami mieszkającymi za granicą, polskie szkoły będą […]

Czytaj więcej →

W dniach 17-19 listopada 2017 r. odbył się w Przemyślu I Wschodni Kongres Oświaty Polonijnej, którego organizatorem było Stowarzyszenie ,,Wspólnota Polska” oraz Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu. Patronat nad Kongresem objął Marszałek Senatu Pan Stanisław Karczewski i Wojewoda Podkarpacki Pani Ewa Leniart. W Kongresie uczestniczyło ok. 80 osób z Litwy, Białorusi, Ukrainy, Mołdawii, w […]

Czytaj więcej →

Jury 18. edycji Polish Film Festival Los Angeles wyróżniło „Wołyń” Wojciecha Smarzowskiego nagrodą dla najlepszego filmu – Hollywood Eagle Award. Na ceremonii otwarcia imprezy w Egyptian Theatre w Hollywood przyznano też siedem innych nagród. Kalifornijscy miłośnicy kina mają okazję obejrzeć ponad trzydzieści filmów fabularnych, prawie 80 dokumentów, animacji i krótkich metraży. Honorowy patronat nad festiwalem […]

Czytaj więcej →

W dniach 14-15 października w Grodnie odbyło się VI Forum Oświatowe. Otworzył je Ambasador Konrad Pawlik. Podczas Forum omówiono sytuację, problemy i perspektywy oświaty polskiej na Białorusi oraz przeprowadzono warsztaty metodyczne dla nauczycieli. Ambasador Pawlik przypomniał, że Forum rozpoczyna się w Dniu Edukacji Narodowej, upamiętniającym powstanie Komisji Edukacji Narodowej, pierwszej polskiej instytucji zajmującej się oświatą […]

Czytaj więcej →

Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy przyjęło rezolucję, w której wyraziło zaniepokojenie w sprawie nowej ukraińskiej ustawy o oświacie i wezwało władze w Kijowie do rewizji nowych przepisów. O kontrowersyjnej ustawie pisaliśmy w artykule pt. „Koniec nauczania po polsku w polskich szkołach na Ukrainie.” Rezolucję poparło 82 deputowanych, 17 było przeciw, a 11 wstrzymało się od głosu. Członkowie Zgromadzenia […]

Czytaj więcej →

30 września br. ambasador RP na Litwie Urszula Doroszewska, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP minister Adam Kwiatkowski, Wicemarszałek Sejmu RP Elżbieta Radziszewska oraz Poseł PiS Andrzej Kryj wzięli udział w Święcie Plonów Rejonu Wileńskiego w Pikieliszkach na Litwie. Minister Adam Kwiatkowski  odczytał list Prezydenta RP Andrzeja Dudy skierowany do uczestników tej uroczystości. „W  polskiej   tradycji   […]

Czytaj więcej →

Z wizytą na Litwie przebywali posłowie polskiego Sejmu z Komisji Łączności z Polakami za Granicą, której przewodniczy Anna Schmidt-Rodziewicz. Celem wizyty delegacji poselskiej było omówienie bieżącej sytuacji i problemów polskiej mniejszości narodowej na Litwie. W niedzielę polscy parlamentarzyści spotkali się w Domu Kultury Polskiej w Wilnie z przedstawicielami  polskich organizacji społecznych na Litwie. W poniedziałek […]

Czytaj więcej →

Wczoraj (5 września) przyjęto ustawę, która mówi ze proces nauczania na Ukrainie odbywa się tylko po ukraińsku. Język polski jako obcy! „Prawo stanowi, że językiem procesu edukacyjnego w instytucjach edukacyjnych jest język państwowy”. Законом встановлено, що мовою освітнього процесу в закладах освіти є державна мова. Dodatkowo jest to działanie uniemożliwiające integrację z Donbasem. http://rada.gov.ua/news/Novyny/147912.html źródło: […]

Czytaj więcej →

Żary, 03.09.2017r. Kresowe Towarzystwo Turystyczno -Krajoznawcze im. Orląt Lwowskich Klub Tarnopolan Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Płd.-Wsch. Stowarzyszenie Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów Oddział Żary ul. Bohaterów Getta 22 „B” 68-200 Żary, woj. lubuskie Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Andrzej Duda ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa dotyczy: wniosek o pomoc w umożliwieniu godnego pochówku ofiar ukraińskiego […]

Czytaj więcej →

W dniach 29-31 sierpnia delegacja Sejmu pod przewodnictwem wicemarszałka Ryszarda Terleckiego odwiedziła Mińsk, Lidę i Grodno. Wizyta była okazją do serii spotkań na szczeblu centralnym i lokalnym związanych z rozwojem współpracy polsko-białoruskiej. Polska delegacja parlamentarna spotkała się z wiceprzewodniczącymi białoruskiej Izby Przedstawicieli i Rady Republiki Bolesławem Pirsztukiem oraz Marianną Szczotkiną, wicepremierem Michaiłem Rusym oraz wiceministrem […]

Czytaj więcej →