Ze względu na zmieniającą się sytuację bezpieczeństwa na Ukrainie, spowodowaną rosyjską agresją, Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP informuje, że utrzymujemy obecność dyplomatyczno-konsularną w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie oraz w Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie. Z przyczyn bezpieczeństwa, następuje czasowe zawieszenie działalności pozostałych polskich przedstawicielstw konsularnych na terytorium Ukrainy.

W związku z zaistniałą sytuacją, Ministerstwo Spraw Zagranicznych uruchamia specjalną infolinię – +48 22 523 88 80 dla obywateli polskich oraz posiadaczy Karty Polaka przebywających na Ukrainie.

Informacje o pomocy dla obywateli Ukrainy po przekroczeniu granicy polskiej dostępne są na stronie Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

za Komunikat MSZ dotyczący polskiej obecności dyplomatyczno-konsularnej na Ukrainie – Ministerstwo Spraw Zagranicznych – Portal Gov.pl (www.gov.pl)