Pomoc Małżonki Prezydenta RP Agaty Kornhauser–Dudy ponownie dotarła do potrzebujących na Ukrainie. W imieniu Pierwszej Damy, dary dla Fundacji Charytatywnej Jana Pawła II prowadzonej przy ośrodku diecezji kamieniecko–podolskiej w Szaróweczce, przekazał gen. bryg. rez. Mirosław Wiklik zastępca szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

Dary przekazane przez Pierwszą Damę wykorzystane zostaną do wyposażenia pracowni integracji sensorycznej i pomocy psychologicznej, stanowiącej element nowo powstającego ośrodka rehabilitacyjno–terapeutycznego dla mieszkańców regionu oraz żołnierzy i ich rodzin, którzy ucierpieli w wyniku zbrojnej agresji Rosji na Ukrainę.

Zgodnie z głoszoną przez świętego Jana Pawła II ideą nowej wyobraźni miłosierdzia, Fundacja nie tylko wspiera materialnie obywateli Ukrainy i troszczy się o ich bezpieczeństwo, ale także zapewnia rozwój więzi międzyludzkich i przygotowuje do odpowiedzialnego życia w społeczeństwie.

W słowach skierowanych do założycieli Fundacji, Małżonka Prezydenta RP podkreśliła, że dotychczasowe doświadczenie i zaangażowanie z jakim organizują pomoc dla tysięcy ofiar toczącej się wojny, są najlepszą rekomendacją dla wsparcia nowej inicjatywy realizowanej w Szaróweczce.

Przekazana pomoc została wsparta także przez Fundację Pomoc Polakom na Wschodzie im. J. Olszewskiego.

prezydent.pl