Grupa uczniów z Gimnazjum im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Wilnie na czele z nauczycielem w-f Olkiem Łukacijewskim wzięła udział w II Międzynarodowym Polonijnym Festiwalu Biegowym „Jest nas 60 milionów” w Ostródzie. Wracają z medalami! Oto ich relacja. Do udziału w festiwalu zgłosiło się blisko 300 osób, w tym około 100 uczestników polonijnych z Litwy, Rosji, […]

Read More →

Prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Jarosław Szarek otworzył w Kijowie w Narodowym Muzeum Historyczno-Architektonicznym „Twierdza Kijowska” wystawę „Rozkaz nr 00485. Antypolska operacja NKWD na sowieckiej Ukrainie 1937–1938”. Otwarcie ekspozycji odbyło się 20 listopada z  udziałem Bartosza Cichockiego, ambasadora RP na Ukrainie, Bartosza Musiałowicza, dyrektora Instytutu Polskiego w Kijowie oraz Oksany Nowikowej-Wyhran, dyrektor Muzeum Twierdzy Kijowskiej.  […]

Read More →

Pracownicy Biura Edukacji Narodowej IPN w Warszawie dr Paweł Błażewicz oraz Artur Kolęda wzięli aktywny udział w konferencji oświatowej „Wybieram polski. Innowacyjność w nauczaniu języka polskiego na Ukrainie”, która odbyła się w dniach 23–24 listopada 2019 w Kamieńcu Podolskim. Przeprowadzili m.in. warsztaty, podczas których zapoznali polskich nauczycieli z grami edukacyjnymi IPN („Znaj Znak”, „Polak Mały”, […]

Read More →

Ukazała się książka Tomasza Kiejdo opisująca losy rodziny Kiejdów na tle wydarzeń historycznych na przestrzeni kilku stuleci.  Recenzja: Bożena Gostkowska (kresowianka, fizyk, autorka) – „Z wielką radością czytałam opracowanie Tomasza Kiejdo „ Kiejdowie. Losy rodzinne na Ziemi Oszmiańskiej”. Z radością, bo oto mamy jeszcze jedną znakomicie udokumentowaną historię wielopokoleniowej rodziny z Kresów. Mało tego – […]

Read More →

Trumny z prochami powstańców styczniowych, w tym dwóch dowódców, Zygmunta Sierakowskiego i Wincentego Konstantego Kalinowskiego, spoczęły na Cmentarzu na Rossie w Wilnie. Wcześniej w Katedrze Wileńskiej odprawiona została Msza święta. Polacy, Litwini i Białorusini modlili się za odnalezionych przed dwoma laty na Górze Giedymina w Wilnie 20 powstańców styczniowych. „Upamiętniamy dzisiaj naszych historycznych bohaterów, ale […]

Read More →

Ilekroć wydaje mi się, że nic w sensie negatywnym nie jest wstanie mnie już zaskoczyć, to co pewien czas okazuje się, że kierunek w którym zmierza moje państwo mnie przeraża. Najnowszy przykład wyjątkowo mnie dotyka ponieważ dotyczy konkretnego człowieka, człowieka którego znam i którego społeczną działalność bardzo cenię. Tą osobą jest Katarzyna Sokołowska, odważna kobieta, […]

Read More →

Instytut Pamięci Narodowej zaprasza młodzież szkolną do udziału w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym „Kresy – polskie ziemie wschodnie w XX wieku”. Celem projektu jest popularyzowanie wiedzy o historii polskich Kresów Wschodnich I i II Rzeczypospolitej wśród młodzieży. Jednym z najważniejszych aspektów tego projektu jest uwrażliwianie uczestników na los Polaków mieszkających za naszą obecną wschodnią granicą, kształtowanie […]

Read More →

W tym roku Związek Polaków na Litwie obchodzi 30- lecie działalności. Uroczystości z okazji powstania Solecznickiego Rejonowego Oddziału ZPL miały miejsce 8 listopada w Centrum Kultury w Solecznikach. Obchody jubileuszowe zostały połączone z uczczeniem 101. rocznicy Niepodległości Polski. W imprezie wzięło udział blisko 300 członków rejonowej organizacji, zrzeszającej około 1200 osób w 46 kołach. Uroczystość […]

Read More →

W Przystanku Historia IPN w Warszawie odbyła się prezentacja książki Zabici w Kalininie, pochowani w Miednoje (Убиты в Калинине, захоронены в Медном). Trzytomowe dzieło zawiera ponad 6 tysięcy not biograficznych polskich jeńców obozu w Ostaszkowie, zmarłych w niewoli lub rozstrzelanych na mocy decyzji władz ZSRR z 5 marca 1940 r. W książce opublikowano także materiały […]

Read More →