Podczas Dni Kultury Ukraińskiej „Vilniushyvanka” w Wilnie Instytut Polonika, we współpracy z Ambasadą RP w Wilnie, zaprezentuje wystawę plenerową poświęconą niezwykłej kijowskiej nekropolii, cmentarzowi Bajkowa założonemu w 1834 roku.

Podobnie jak wileńska Rossa, lwowski cmentarz Łyczakowski, warszawskie Powązki czy krakowski cmentarz Rakowicki, cmentarz Bajkowa jest miejscem, dzięki któremu można bliżej poznać skomplikowane dziedzictwo dawnej Rzeczpospolitej i jej mieszkańców, których losy związane były również z terenami pozostającymi w rękach Imperium Rosyjskiego i pozostałych państw zaborczych.

13 maja wystawa „Nekropolia na Bajkowej Górze. Polskie ślady na cmentarzu Bajkowa w Kijowie” stanie w miejscu symbolicznym – na placu Łukiskim w Wilnie, gdzie podczas powstania styczniowego Rosjanie wykonali dwadzieścia jeden wyroków śmierci. Zginęli tu wówczas m.in. Zygmunt Sierakowski i Konstanty Kalinowski, których odnalezione niedawno prochy spoczywają obecnie w kaplicy na Starej Rossie – mówi Dorota Janiszewska-Jakubiak, dyrektor Instytutu POLONIKA. – Cmentarz Bajkowa w Kijowie kryje szczątki wielu zasłużonych obywateli miasta i okolicznych ziem a także żołnierzy polskich poległych w walce z bolszewikami. Do dziś zachowało się tu wiele kaplic autorstwa znanych architektów kijowskich, m.in. Władysława Horodeckiego, twórcy słynnego kijowskiego „Domu pod chimerami” i kościoła św. Mikołaja. Na „Bajkowej Górze” spoczywają m.in. pisarka Olena Pcziłka i jej córka, poetka Lesia Ukrainka, polityk Mychajło Hruszewski i wielu innych.

Prezentowana wystawa skrywa również wątek wileński. Na cmentarzu Bajkowa pochowany został Józef Zawadzki – księgarz, wydawca, prezydent miasta Kijowa, twórca giełdy kijowskiej. Wilnianin, syn Józefa Zawadzkiego seniora, słynnego wileńskiego wydawcy, któremu zawdzięczamy m.in. opublikowanie w 1822 r. „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza. Mam nadzieję, że przypomnienie tej postaci sprawi, że prezentowana w Wilnie wystawa polskich śladów na cmentarzu Bajkowa będzie dla Państwa kolejną okazją by lepiej poznać wielowątkową, wspólną historię Polski, Ukrainy i Litwy – dodaje dyrektor.

Ekspozycja „Nekropolia na Bajkowej Górze. Polskie ślady na cmentarzu w Kijowie” to 10 plansz zestawionych względem siebie, w powtarzających się dystansach, które nawiązują do układu pomników i alejek cmentarza. Tablice swoim kształtem przypominają pomniki wieńczące mogiły. Ich prostota stanowi tło dla eksponowanych treści merytorycznych: historii i wielokulturowości miejsca.

Na planszach znajdują się zdjęcia przedstawiające nekropolię Bajkowa autorstwa Norberta Piwowarczyka, które uzupełniają ilustracje archiwalne oraz zdjęcia dokumentacyjne opatrzone komentarzem merytorycznym dr Bartłomieja Gutowskiego – historyka sztuki i inwentaryzatora.

Wystawa będzie prezentowana w dniach 13–29 maja na placu Łukiskim (ścieżka wzdłuż ul. J. Tumo-Vaižganto) w Wilnie. Ekspozycja została przygotowana w czterech językach: litewskim, ukraińskim, angielskim oraz polskim.

Organizatorami wystawy są: Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Narodowego za Granicą POLONIKA , Ambasada RP w Wilnie.

Źródło: Ambasada RP w Wilnie