W niedzielę, 9 czerwca w Unii Europejskiej odbyły się wybory do Parlamentu Europejskiego. Na Litwie wielki sukces odniosła jedyna polska partia parlamentarna poza Polską, Akcja Wyborcza Polaków na Litwie-Związek Chrześcijańskich Rodzin. Zdobyła 5,78 proc. głosów w skali całego kraju, zdecydowanie wygrywając w rejonach solecznickim (84,71 proc.), wileńskim (41,38 proc.), wisagińskim (22,42 proc.) i trockim (19,39 proc.). Natomiast w rejonie święciańskim uzyskała drugi wynik (15,72 proc.).

Polska partia czwarty raz z rzędu zdobyła mandat europosła, który ponownie obejmie lider AWPL-ZChR Waldemar Tomaszewski.

AWPL-ZChR swoją uczciwą i pełną poświęcenia pracą udowodniła, że jednoczy absolutną większość Polaków, będąc ich reprezentacją na szczeblu europarlamentarnym, sejmowym i samorządowym. Jak też skutecznie broni praw wszystkich tradycyjnych mniejszości narodowych” – powiedział w wieczór wyborczy prezes AWPL-ZChR, europoseł Waldemar Tomaszewski, dziękując także wszystkim wyborcom za oddane głosy, a aktywowi AWPL-ZChR za wytężoną i skuteczną pracę przedwyborczą.

www.awpl.lt

  1. Unia Europejska była zakładana przez polityków mocno związanych z chrześcijaństwem, jak Schuman czy Adenauer. Niestety z biegiem czasu niebezpiecznie wychyliła się na lewo i wyraźnie się pogubiła. Dlatego ważne jest odnowienie Unii w duchu wartości chrześcijańskich, z których wyrosłą Europa. W tym też kierunku pracuje AWPL-ZCHR zarówno na Litwie jak również w instytucjach unijnych. Wybór Waldemara Tomaszewskiego gwarantuje kontynuację tej właśnie linii działania.

  2. Brawo, super wiadomość. Pryncypialna polityka, wierność zasadom, służba mieszkańcom – dały taki wspaniały rezultat.

  3. Brawo! Wielki sukces AWPL-ZCHR! Z pomocą Opatrzności zwyciężycie też w następnych wyborach, już w październiku do Sejmu Litwy. Bóg – Honor – Ojczyzna!

  4. Świetne wieści z Wilna! Super!!!
    Gratuluję p. Tomaszewskiemu i wszystkim Polakom z Litwy, że ponownie będą mieli włąsne przedstawicielstwo w unijnym parlamencie.

Comments are closed.