Członkowie lokalnych rad deputowanych na Białorusi nie będą mogli otrzymywać Karty Polaka. Odpowiednie zmiany w ustawodawstwie zostały opublikowane na Państwowym Portalu Prawnym.

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o statusie deputowanego lokalnej rady deputowanych, nie może on „otrzymywać od innych państw dokumentów, przyznających prawa do ulg i preferencji w związku z poglądami politycznymi i religijnymi albo przynależnością narodową, a także korzystania z takich ulg i preferencji, jeśli co innego nie wynika z międzynarodowym umów Republiki Białoruś”.

Deputowany, który już posiada takie dokumenty, „jest zobowiązany zdać je na czas wypełniania swoich obowiązków do wspomnianego lokalnego organu władzy wykonawczej i administracyjnej”.

W czerwcu ubiegłego roku Białoruś zakazała korzystania z Karty Polaka żołnierzom i ratownikom. W październiku 2012 r. wszedł w życie podobny zakaz dotyczący członków parlamentu i urzędników.

 Źródło: http://www.naszdziennik.pl