Zapraszamy na spotkanie z dr Lucyną Kulińską. Temat: Holokaust dzieci Kresów – Utracone dzieciństwo.

Miejsce spotkania: Biblioteka Publiczna MiG w Dębnie

17 października 2019 r., godzina 17:00.