W mińskiej katedrze odbyła się w niedzielę 7 marca msza św. w intencji ofiar zbrodni katyńskiej, zamówiona przez ambasadę RP w Mińsku.

„Modlimy się za ofiary zbrodni katyńskiej, popełnionej 81 lat temu pod Smoleńskiem oraz w innych miejscach kaźni NKWD na terenie ZSRR” – mówił w czasie mszy św. biskup Kazimierz Wielikosielec, administrator apostolski diecezji mińsko-mohylewskiej. W nabożeństwie licznie wzięli udział przedstawiciele polskiej mniejszości, dyplomaci oraz wierni Kościoła katolickiego.

Delegacja ambasady RP w Mińsku złożyła kwiaty przed ikoną Matki Boskiej Katyńskiej, która znajduje się w mińskiej katedrze i przypomina o zbrodni NKWD z wiosny 1940 r. Po mszy chór Związku Polaków na Białorusi wykonał pieśń ku czci polskich oficerów zamordowanych w ramach zbrodni katyńskiej.

„Jesteśmy bardzo wdzięczni kościołowi białoruskiemu, że pamięta o tych wydarzeniach. Jesteśmy wdzięczni miejscowym Polakom, że również nie zapominają. Dzięki temu ci, którzy wówczas zginęli, żyją w naszych sercach i pamięci” – powiedział Marcin Wojciechowski, chargé d’affaires RP w Mińsku. „Pamięć o przeszłości jest jednym z filarów wolnej Polski i naszej wspólnej przyszłości” – dodał dyplomata.

5 marca 1940 r. Stalin i członkowie Biura Politycznego WKP(b) wydali rozkaz likwidacji polskich oficerów, internowanych po 17 września 1939 r. i przetrzymywanych w więzieniach i obozach na terytorium ZSRR. W wyniku likwidacji trzech obozów w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie rozstrzelano 14 587 polskich jeńców. Na mocy tej samej decyzji zgładzono też około 7300 Polaków przetrzymywanych przez NKWD w więzieniach na obszarze przedwojennych wschodnich województw II Rzeczypospolitej.

Źródło: Ambasad RP w Mińsku