Instytut Pamięci Narodowej przyjmuje zgłoszenia do nagrody „Ambasador Polskiej Historii”. Termin mija z końcem kwietnia.

 

Nagrody „Ambasador Polskiej Historii” to honorowe wyróżnienie ustanowione przez prezesa IPN i przyznawane przez Instytut Pamięci Narodowej. Otrzymują  je osoby oraz instytucje szczególnie zasłużone dla upamiętniania historii narodu polskiego oraz wspierające Instytut w realizacji ustawowej działalności w obszarach: edukacyjnym, naukowym i wydawniczym.

Nagroda jest przeznaczona dla osób i organizacji spoza Polski. Katarzyna Miśkiewicz z Biura Edukacji IPN zwróciła uwagę na znaczenie wyróżnienia.

Nagroda, jaką IPN chce uhonorować obywateli, którzy są związani sercem, osobistą historią z Polską, jest bardzo ważna, ponieważ nie zawsze się docenia wysiłek, który wkładają w swoją działalność. Żyją na obczyźnie, tam pracują, wychowują często dzieci, a jednocześnie znajdują czas i siły, aby prowadzić działalność, która ma przypominać, odkrywać Polskę, polską najnowszą historię, która jest ważna nie tylko dla nas, Polaków, ale także dla Europy – mówiła Katarzyna Miśkiewicz.

Termin na zgłoszenie upływa 30 kwietnia. Szczegóły można znaleźć na stronie internetowej IPN. „Ambasador Polskiej Historii” jest kontynuacją przyznawanej w latach 2015–2022 nagrody „Świadek Historii dla osób i organizacji spoza Polski”.

Źródło: IPN, RIRM