13 października przed południem odszedł do domu Boga Ojca jego wierny sługa ksiądz Józef Hańczyc z którym przez wiele lat współpracowało Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, w szczególności oddział w Łomży.

W imieniu Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” składamy najszczersze kondolencje rodzinie i Bliskim. Na zawsze pozostanie w naszych sercach i pamięci.

Dariusz Piotr Bonisławski, Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”

Ksiądz Józef w ostatnich latach życia był proboszczem parafii Św. Rodziny w Lidzie, którą tworzył od podstaw. Parafia obejmuje jedną z nowych blokowych dzielnic tego odległego o 100 km od Wilna miasta. Jak opisywał ją śp. proboszcz — „parafia żyje bardzo aktywnym życiem religijnym”. Prowadzi się aktywną działalność katechetyczną, funkcjonuje kilka grup religijnych. O aktywności wiernych świadczy ten fakt, że w czasie Mszy św. przysługuje 64 ministrantów.

Z inicjatywy i dzięki staraniom organizacyjnym księdza Józefa co roku na koloniach i obozach wypoczywały setki dzieci z Lidy i okolic.

Dla księdza Hańczyca szczególnie ważna byłą kwestia zachowania polskości. Oczywiście ujmował ją w perspektywie chrześcijańskiej. Jak mawiał: „Wszystko, co posiadamy, to jest dar od Boga. Być mężczyzną to dar Boga, być kobietą to też dar Boga. Być Polakiem, Litwinem, Białorusinem to też dar Boga. Żeby zachować polskość, jak tam Polacy ją zachowali, potrzebna jest modlitwa”.

KSIĄDZ JÓZEF HAŃCZYC

– Urodził się 03 lipca 1960 roku w Grodnie.

– w 1995 r. ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Grodnie.

– Święcenia kapłańskie przyjął 17.06.1995 r. w Katedrze Grodzieńskiej z rąk J. Eks. Ks. Bpa Aleksandra Kaszkiewicza.

– 2003 г. – W 2003 r. ukończył studia z teologii małżeństwa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego,

– 2007 г. – w 2007 r. ukończył katechetyczno-pastoralne studia podyplomowe na KULu

Praca duszpasterska:

– lata 1995 – 1996 – wikariusz w Oszmianie,

– od 10.07.1996 po dzień dzisiejszy – proboszcz w parafii św. Rodziny w Lidzie.

Źródło: http://wspolnotapolska.org.pl/