Łańcut, 7 maja 2020 r. Z okazji 100. rocznicy wyzwolenia Kijowa przez Wojsko Polskie, wspierane przez sprzymierzone oddziały armii ukraińskiej, prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Jarosław Szarek złożył kwiaty i zapalił znicze na grobach żołnierzy ukraińskich, które znajdują się na łańcuckim cmentarzu.

W Łańcucie znajdują się groby internowanych ukraińskich żołnierzy, którzy zmarli zimą 1919/1920 w czasie epidemii. Szczątki wszystkich żołnierzy, po ekshumacji zostały pochowane w wydzielonej kwaterze, na której wzniesiono pomnik „Wiernym Synom Ukrainy”.

Wyprawa kijowska była rezultatem umowy między Polską i Ukraińską Republiką Ludową z 21 kwietnia 1920 r., znanej jako sojusz  Piłsudski-Petlura. Celem tego sojuszu była wspólna walka z bolszewicką Rosją. Do końca wojny w 1920 r. żołnierze ukraińscy dzielnie walczyli w obronie Polski przed bolszewickim najazdem.

Źródło: www.ipn.gov.pl