Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Dariusz Piotr Bonisławski oraz Zarząd Krajowy Stowarzyszenia mają zaszczyt zaprosić na uroczyste wręczenie Nagrody imienia profesora Andrzeja Stelmachowskiego oraz koncert z okazji Dnia Polonii i Polaków za Granicą.

Uroczystości odbędą się 2 maja 2019 roku od godziny 17:30 w Domu Polonii im. Profesora A. Stelmachowskiego w Warszawie przy ulicy Krakowskie Przedmieście 64.

Dzień Polonii i Polaków za Granicą
Dzień Polonii i Polaków za Granicą ustanowiony został z inicjatywy Senatu RP w 2002 roku. Celem było zapewnienie polskiej społeczności na emigracji praw mniejszości narodowych, upowszechnienie użycia języka polskiego oraz rozwijanie rodzimej kultury za granicą. Dodatkowo, utworzenie święta podkreślało rolę, jaką odegrała polska emigracja w odzyskaniu niepodległości, oraz wierność i pomoc, jaką zapewniała ojczyźnie Polonia w najtrudniejszych momentach w historii – podczas zaborów czy wojen.

Dzień Flagi RP
Dzień Flagi RP jest świętem jeszcze młodszym – ustanowiony został w 2004 roku. Wybór daty jest o tyle ciekawy, że w czasach PRL flagi były zdejmowane po obchodach pierwszomajowych właśnie 2 maja, tak, by nie były widoczne w trakcie zniesionego przez władze ludowe Święta 3 Maja.

Źródło: www.wspolnotapolska.org.pl